Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. III sveska 3, 1996.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. III sveska 3 , 1996.
PDF

Sadržaj – Contents

PDF

Studije – Essays

Milić Milićević,
Ishrana vojske u Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka
Milić Milićević,
Nutrition of the Serbian Army at the end of the Nineteenth and the Beginning of the Twentieth Centuries
PDF

Boris Kršev,
Problem zemljoradničkih dugova u Kraljevini Jugoslaviji
Boris Kršev,
The issue of Farmers debts in the Kingdom of Yugoslavia
PDF

Gabriela Etmeksioglu,
Politička pravda u posleratnoj Grčkoj
Gabriella Etmeksioglu,
Political Justice in the Aftermath of World War Two in Greece
PDF

Radoica Luburić,
Politička emigracija iz informbirovskih zemalja u Jugoslaviji (1948-1953)
Radoica Luburić,
Political Emigration from Cominform Countries in Yugoslavia
PDF

Iz istraživanja – Researches

Momčilo Mitrović,
Anonimne dostave u Srbiji 1948-1953: jedno obeležje “duha vremena”
Momčilo Mitrović,
Anonimous Denuntiations in Serbia in the Period 1948-1953: a Trait of “the Spirits of Time”
PDF

Baštine – Heritages

Saša Ilić,
Štednja električne energije. Neki problemi odnosa države i pojedinca u nestašici struje 1949-1950. godine
Saša Ilić,
The Project of Electricity Savings in Yugoslavia 1949-1950
PDF

Diskusije – Discussions

Milčo Lalkov,
Razmišljanja o polemičkom članku Marka Doga ,,Balkanske nacionalne države i pitanje muslimana”
Milčo Lalkov,
Discussion on the Article of Marco Dogo, “Balkan National States and the Muslim Question”
PDF

Skupovi – Conferences

Ranka Gašić,
Naučni skup “Elite u Jugoistočnoj Evropi: uloga, kontinuitet i diskontinuitet u istoriji i sadašnjosti, Tucing kod Minhena, 6-10. oktobra 1997.
Ranka Gašić,
International conference “Elites in South-Eastern Europe” Their role, Continuities and Discontinuities in Past and Present, Tutzing, 6-10. October 1997
PDF

O idejama i knjigama – On Ideas and Books

Siniša Mišić, M. Blagojević,
Državna uprava u srpskim srednjovekovnim zemljama, Beograd, 1997, 336.
PDF

Nedeljko Radosavljević, Vladimir Krivošejev,
Valjevo, nastanak i razvoj grada, Centreks-Valjevo, Valjevo, 1997, 173.
PDF

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade