Udruženje za društvenu istoriju

Najnoviji broj

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVIII sveska 3, 2021.
PDF

SADRŽAJ – CONTENTS

Studije – Essays 

Dr Marko Miljković,

Jugoslovenska „Operacija Paperclip“: Nemački geolozi u jugoslovenskom nuklearnom programu
krajem četrdesetih i početkom pedesetih godina 20. veka

Marko Miljković, PhD, 

The Yugoslav ‘Operation Paperclip’: German Geologists
in the Yugoslav Nuclear Program in the Late 1940s and Early 1950s

PDF

Dr Simona Čupić,

Masakr u Talsi: istorija u umetnosti i popularnoj
kulturi (1921–2021)

Simona Čupić, PhD,

The Tulsa Race Massacre: History in Art and Popular Culture (1921–2021)

PDF

Iz istraživanja – Researches 

Dr Milan Sovilj,

U potrazi za pomilovanjem: odjeci dela Desanke Maksimović
u češkoj i slovačkoj sredini

Milan Sovilj, PhD,

In search of absolution: Reflections of
Desanka Maksimović’s work in Czech and Slovak social contexts

PDF

Baštine – Heritages

MA Andrijana Vlahovljak,

Intervju sa Ljubinkom Trgovčević Mitrović

PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books 

Dr Milan Radovanović,

Društvena istorija u fokusu XLI

PDF

Slobodan Mandić,

Prikazi sajtova (Web adresar) XXXIX

PDF

In Memoriam

Ljubinka Trgovčević Mitrović (1948–1922)

PDF

Uputstvo za predaju rukopisa

Submitting Manuscripts

Spisak recenzenata

PDF