Udruženje za društvenu istoriju

O udruženju

Udruženje za društvenu istoriju proisteklo je iz kruga istoričara okupljenih oko Okruglog stola postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, koji je 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokrenuo profesor Andrej Mitrović. Narednu etapu u radu Okruglog stola i kruga mlađih istoričara okupljenih oko profesora Andreja Mitrovića, predstavljalo je pokretanje časopisa “Godišnjak za društvenu istoriju”, koji je počeo da izlazi 1994. godine. Četiri godine kasnije, 1998. godine, ovaj krug se institucionalno povezao u Udruženje za društvenu istoriju, prvo strukovno, nevladino udruženje istoričara osnovano u Srbiji. Udruženje je osnovalo deset naučnika: Prof. dr Andrej Mitorvić (predsednik), prof. dr Milan Ristović (direktor), dr Ljubinka Trgovčević, dr Branka Prpa, prof. dr Ljubodrag Dimić, dr Mile Bjelajac, dr Predrag J. Marković, doc. dr Dubravka Stojanović, doc. dr Miroslav Jovanović i mr Slobodan Naumović. Udruženje je razvilo niz aktivnosti vezanih za naučne projekte i za projekte iz oblasti obrazovanja.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia
Phone: + 381 11 752-212
e-mail: g.drustvena.istorija@gmail.com
URL: www.udi.rs
Twitter: @UdiBelgrade

Časopis:
Imajući u vidu savremene razvojne trendove svetske istoriografije, kao i potrebu da se domaća stručna i društvena javnost upozna sa problemima iz istorije društva, krug naučnika oko prof. Andreja Mitrovića je, na njegovu inicijativu, odlučio da pokrene časopis koji bi otvorio prostor mlađim, ali i istaknutim, domaćim i svetskim naučnicima, koji se bave ovom problematikom, da izlože rezultate svojih istraživanja. Tako je od 1994. godine počeo da izlazi časopis “Godišnjak za društvenu istoriju”, tri puta godišnje. Kao izdavač najpre se pojavila Katedra za Opštu savremenu istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a nakon formiranja Udruženja, ono je postalo zvanični izdavač časopisa. Do danas je objavljeno 21 broj u 16 svezaka. Glavni i odgovorni urednik časopisa je prof. dr Milan Ristović. Časopis uredjuje urednički kolektiv: prof. dr Milan Ristović, prof. dr Miroslav Jovanović i prof. dr Dubravka Stojanović, kao i tehnički sekretari dr Goran Miloradović i dr Radina Vučetić. Pored prof. dr Milan Ristović, prof. Dr Miroslav Jovanović i prof. Dr Dubravka Stojanović, redakciju čine još, od domaćih naučnika: prof. dr Andrej Mitrović, prof. dr Ljubodrag Dimić, dr Mile Bjelajac i dr Predrag J. Marković. Dok internacionalni deo redakcije čine: Prof. dr Snežana Dimitrova (Blagoevgrad, Bugarska), prof. dr Karl Kaser, (Graz, Austrija), prof. dr Jan Pelikan (Prag, Češka), prof. dr Tetsuja Sahara (Tokyo, Japan) i prof. dr Andrej Leonidovič Šemjakin (Moskva, Rusija). U časopisu je do sada tekstove objavilo preko 100 naučnika od čega 28 iz inostranstva. Među njima se nalaze najistaknutija imena domaće i svetske istoriografije kako starije generacije, poput prof dr. Latinke Perović, akademika prof. dr Sime Ćirkovića, akademika prof. dr Andreja Mitrovića, prof. dr Danice Milić, odnosno prof. dr Jirgena Koke, prof. dr Marka Doga, prof. dr Milča Lalkova, prof. dr Karla Kasera i dr., tako i mlađe generacije naših i stranih istoričara. U finansijskom pogledu izlaženje časopisa omogućavali su fondacija Soros, Fridrih Ebert stifftung, a izlaženje dva broja finansijski su, ličnim sredstvima, podržali prof. dr Tetsuja Sahara iz Tokija i prof. dr Stevan K. Pavlović iz Londona.

Od osnivanja UDI se bavi i izdavačkom delatnošću, mada mu to nije primarna delatnost. Do sada je objavljeno šest naslova:
1) Milan Ristović, Dug povratak kući: Deca izbeglice iz Grčke u Jugoslaviji 1948-1960, Beograd 1998. (čije je englesko izdanje objavljenu u Solunu 2000. godine)
2) Mile Bjelajac, Jugoslovensko iskustvo sa multietničkom armijom 1918-1991, Beograd 1999.
3) Miroslav Jovanović, Karl Kaser, Slobodan Naumović (Eds.), Between the archives and the field: A dialogue on historical anthropology of the Balkans, Belgrade-Graz 1999. (kao zajedničko izdanje sa Instituom za jugoistočnu Evropu Univerziteta u Gracu).
4) Slobodan Naumović, Miroslav Jovanović (Eds.), Childhood in South East Europe: Historical Perspectives on Growing Up in the 19th and 20th Century, Belgrade-Graz 2001. (kao zajedničko izdanje sa Instituom za jugoistočnu Evropu Univerziteta u Gracu)
5) Milan Ristović, Dubravka Stojanović (Eds.), Childhood in the Past: 19th and 20th Century – Additional Teaching Materials for Secondary Schools, Belgrade 2001.
6) Михаел Митерауер, Кад је Адам копао а Ева прела: Историјско – антрополошки огледи из прошлости европске породице, Београд 2001. (čije je izdavanje finansijski pomoglo Ministarstvo za nauku I kulturu Republike Austrije)
Trenutno Udruženje priprema objavljivanje još jednog prevoda:
Karl Kaser, Porodica i rodbinski odnosi na Balkanu.

Međunarodni projekti:

Do sada je Udruženje učestvovalo u nekoliko različitih međunarodnih naučnih projekata. Prvi je bio Međunarodni kolokvijum o Istorijskoj antropologiji, koji je organizovan u saradnji sa Univerzitetima u Beču i Gracu, a koji je održan 1. I 2. oktobra 1996. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na skupu su učestvovali istoričari i antropolozi iz Srbije, Austrije, Grčke I Holandije, a kao rezultat ovog kolokvijuma objavljen je zbornik radova Between the archives and the field: A dialogue on historical anthropology of the Balkans, Belgrade-Graz 1999.
Naredni projekat koji je Udruženje imalo bila je Međunarodna konferencija posvećena temi “Detinjstvo na Balkanu”, koja je održana u Institutu za jugoistočnu Evropu u Beču 21. I 22. januara 2000. godine sa učešćem istoričara i antropologa iz Srbije, Austrije, Bugarske, Makedonije, Bosne, Hrvatske, Turske, Grčke i Albanije. Konferenciju je Udruženje organizovalo u saradnji sa Institutom za jugoistočnu Evropu Univerziteta u Gracu, na čijem je čelu prof. dr Karl Kaser. Konferenciju je finansiralo Austrijsko Ministarstvo nauke i komunikacija.
Naredni projekat u kome se UDI pojavljuje kao jedan od nosilaca, proistekao je upravo iz konferencija održanih u Beogradu 1996. godine i Beču u januaru 2000. godine. Reč je o projektu “History and History Teaching in Southeast Europe” čiji su osnovni nosioci: Institut za jugoistočnu Evropu Univerziteta u Gracu (prof. dr Karl Kaser), Udruženje za društvenu istoriju iz Beograda I Jugozapadni univerzitet “Neofit Rilski” iz Blagoevgrada. Projektom je obuhvaćeno jedanaest zemalja koje okuplja Pakt za stabilnost jugoisočne Evrope. Do sada su u okviru projekta održane dve konferencije, prva u decembru 2000. godine u Blagoevgradu i druga od 21. do 24. juna 2001. godine u Valjevu.
Projekat se sastoji iz dve celine: (a) naučnog dela I (b) obrazovnog dela (objavljivanje dodatnih nastavnih materijala za nastavu istorije u srednjim školama). U okviru Naučnog dela projekta planirano je objavljivanje dva Akademska toma, od kojih je prvi “Detinjstvo u jugoistočnoj Evropi” već objavljen, a do kraja godine se očekuje izlazak iz štampe i drugog toma “Žensko pitanje u jugoistočnoj Evropi”. Urednici oba toma su članovi UDI, Miroslav Jovanović i Slobodan Naumović. Obe knjige predstavljaće zajedničko izdanje Udruženja i Instituta za jugoistočnu Evropu Univerziteta u Gracu. Osim toga, u okviru obrazovnog dela ovog projekta Udruženje je već objavilo dodatne nastavne materijale za nastavu istorije u srednjim školama «Detinjstvo u prošlosti», čiji su urednici Milan Ristović i Dubravka Stojanović, članovi Udruženja (Milan Ristović, Dubravka Stojanović I Radina Vučetić) učestvovali su u pripremi drugog toma nastavnih materijala «Žensko pitanje u prošlosti», koje bi trebalo da objavi Univerzitet u Blagoevgradu a planirano je i da isti uređivački tim Udruženja, koji je radio na prvom tomu ovih materijala, objavljivi i treći tom «Porodica u prošlosti».
U organizacionom i finansijskom pogledu Projekat “History and History Teaching in Southeast Europe” podržavaju: Savet Evrope, Pakt za stabilnost jugoistočne Evrope, OEBS, Austrijsko ministarstvo spoljnih poslova, Euroklio, Institut Gerogr Ekert za udžbenike, “Joint History Project” of the Centre for Peace and Reconciliation in Southeast Europe.