Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVI sveska 1, 2019.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVI sveska 1, 2019. PDF Studije Dr Marko Šuica Između istorijske i istoriografske „krivice“ Vuka Brankovića – metodološka revizija jedne istoriografske premise Marko Šuica, PhD “The Guilt” of Lord Vuk Branković in History and Historiography – Methodological Revision of One Premise in Historiography PDF Dr Jelena Mrgić Između „nobles sauvages“ […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXV sveska 3, 2018.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXV sveska 3, 2018. PDF Studije – Essays Zoran Janjetović, PhD, Culture and Entertainment under the Collaborationist Regime in Serbia in WWII Dr Zoran Janjetović, Kultura i zabava pod kolaboracionističkim režimom u Drugom svetskom ratu PDF Ivan Simić, PhD, Gender and Secularisation in Early Yugoslav Socialism: The Struggle for Minds, […]