Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. II sveska 2, 1995.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. II sveska 2, 1995.
PDF

Sadržaj – Contents

PDF

Studije – Essays

Kristijan Šelcl,
O slici Balkana Valtera Ratenaua
Christian Scholzel,
Anmerkungen zum Balkanbild Walther Rathenaus (1867-1922)
PDF

Ladislav Hladki,
Tomaš Hrobak, Jan Pelikan, Svetozar Pribićević u Čehoslovačkoj (1929-1936) – Prilog istoriji političkog mentaliteta
Ladislav Hladki,
Tomaš Hrobak, Jan Pelikan, Svetozar Pribićević in Czechoslovakia – A Supplement to the history of the political mentality
PDF

Iz istraživanja – Researches

Ljubinka Trgovčević,
Studenti iz Srbije i Crne Gore u Hajdelbergu od 1870. do 1914. godine
Ljubinka Trgovcević,
Serbian and Montenegrin students in Heidelberg 1870-1914
PDF

Milić Milićević,
Socijalno poreklo oficirskog kadra školovanog u Srbiji od 1850. do 1901. godine
Milić Milićević,
Social background of officer cadre educated in Serbia from 1850 to 1901
PDF

Milan Grba,
Socijalna nacionalna starosna struktura medicinske jedinice dr Berija u Vrnjačkoj Banji 1915-1916. godine
Milan Grba,
Social, national and age structure of Dr. Berry’s medical unit in Vrnjačka Vanja 1915-1916
PDF

Nebojša Popović,
Nezavisni Orden (red) Bene Berišu u Kraljevini Srbiji i Kraljevini SHS (Jugoslaviji) 1911-1940. godine
Nebojša Popović,
Independent Orden Vene Berit in the Kingdom of Serbia and Kingdom of SCS/Yugoslavia 1911-1940
PDF

Arsen Đurović,
O društvenom životu Kragujevca početkom 1935. godine
Arsen Đurović,
Social life in Kragujevac in early 1935
PDF

Baštine – Heritages

Miroslav Jovanović,
Jedan zaboravljeni međaš – ,.Pregled bitke Kosovopoljske … ” Vasilija Subotića ili prva Srpska psihoistorija
Miroslav Jovanović,
A Forgotten Landmark – Vasilije Subotic’s “Survey of the Kosovo Polje Battle … “, or the first Serb psycho-history
PDF

Momčilo Mitrović,
Dva pisma kažnjenih „društveno korisnim radom“ 1949. godine
Momčilo Mitrović,
Two letters of the sentenced to the “social useful work” 1949
PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books

Naučni forum:
Percepcija knjige – Jirgena Koka, O istorijskoj nauci. Ogledi (Izbor J. Koka i A. Mitrovih), Beograd 1994, 340.
Scientific Forum:
A Reception of Jiirgen Kocka’s Book, On the historical science

Žarko Petković, Jirgen KokaOdbrana istorije
PDF

Smilja Marjanović – Dušanić,
Povodom knjige ogleda Jirgena Koke “O istorijskoj nauci”
PDF

Slobodan Naumović,
,,Đe mu snaga, tu i slabost”: etnološki zapisi sa margina J. Kokine knjige ogleda “O istorijskoj nauci”
PDF

Miroslav Jovanović,
Teorija iznad teorije – koji je ponuđen put? – Četiri teze za jedno neobavezno razmišljanje
PDF

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade