Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XIV 1-3, 2007.

Posted

Tema broja: Smrt i pogrebni rituali (istorijska dimenzija)

SADRŽAJ – CONTENTS

Studije – Essays

Vlada Stanković,
Smrt u Vizantiji. Pogled na vizantijsko shvatanje smrti i njeno mesto u mentalitetu i identitetu Vizantinaca
Vlada Stanković,
Death in Byzantium. An Overview of Byzantine Notions on Death, and Its Place in Byzantine Mentality/Identity

PDF

Vladimir Jovanović,
Izbrisana sećanja. Uništavanje i retuširanje slike o nestaloj
dinastiji Obrenovića
Vladimir Jovanović,
Erased memories. Destroying and retouching the image of the lost Obrenović dinasty

PDF

Miroslav Jovanović,
„Heroj je umro – ideja je besmrtna“: Simbolika smrti i pogrebnih rituala
u izbeglištvu (Primer Ruskog izbeglištva na Balkan u)
Miroslav Jovanović
„Hero is dead – the idea is immortal “: Symbolics of death and funerary rituals in exile (The Case of Russian emigration in the Balkans)

PDF

Maks Bergholc,
Među rodoljubima, kupusom, svinjama i varvarima: Spomenici i grobovi NOR 1947–1965. godine
Max Bergholz,
Among Patriots, Cabbage, Pigs, and Barbarians: Monuments and Graves to the People’s Liberation War, 1947–1965

PDF

Iz istraživanja – Researches

Goran Miloradović,
Prah prahu: Staljinistički pogrebni rituali u socijalističkoj Jugoslaviji
Goran Miloradović
Ashes to ashes: Stalinist funerary rituals in socialist Yugoslavia

PDF

Milorad Lazić,
Ubistvo Džona F. Kenedija u svetlu jugoslovenske štampe
Milorad Lazić,
Assassination of John F. Kennedy in Yugoslav press

PDF

Miloš Paunović,
Titova smrt i sahrana u britanskoj štampi
Miloš Paunović
Tito’s death and funeral in the British press

PDF

Baštine – Heritages

Miloš Timotijević,
Sahrana Vojvode Stepe Stepanovića 1929: neobjavljene fotografije

PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books

Vladimir Ivanović,
Društvena istorija u fokusu V

PDF

Aleksej Timofejev,
Glad ili genocid? Oštre strane društvene istorije na postsovjetskom prostoru

PDF

Slobodan Mandić,
Prikazi sajtova (Web adresar) III

PDF

Novo u Udruženju za društvenu istoriju

PDF