Udruženje za društvenu istoriju

Najnoviji broj

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXX sveska 3, 2023.
PDF

SADRŽAJ – CONTENTS

Studije – Essays

Dr Frančeska Rolandi,

Iskreni antikomunisti, taktični antifašisti.
Država i izbeglištvo u međuratnoj Jugoslaviji (1918–1935)

Francesca Rolandi, PhD,

Genuinely Anti-Communist, Tactically Anti-Fascist.
Framing Refugeedom in Interwar Yugoslavia (1918–1935)

PDF

Dr Luka Filipović,

Zanemareni početak evrokomunističkih reformi –
Savez komunista Jugoslavije i rascep u Komunističkoj partiji Grčke (1968–1971)

Luka Filipović, PhD.

Neglected beginning of the Eurocommunist reforms –
the League of Communists of Yugoslavia and the split in the Communist Party of Greece (1968–1971)

PDF

Iz istraživanja – Research

Dr Milivoj Bešlin i Dr Petar Žarković,

Krsta Cicvarić i beogradska „žuta štampa“ u Kraljevini Jugoslaviji  

Milivoj Bešlin, PhD. et i Petar Žarković, PhD.,

Krsta Cicvarić and the Belgrade “yellow press” in the Kingdom of Yugoslavia

PDF

Povodom tridesetogodišnjice Godišnjaka za društvenu istoriju
The Annual for Social History’s Thirtieth Anniversary

MA Katarina Beširević,

Godišnjak za društvenu istoriju kroz istoriju

PDF

MA Đorđe Lalić, MA Luka Savčić

Statistički pregled delatnosti Godišnjaka za društvenu istoriju

PDF

MA Sanja Lukić,,

Nasleđe Andreja Mitrovića. Izveštaj sa Konferencije povodom
deset godina od smrti profesora Andreja Mitrovića.  Filozofski fakultet u Beogradu, 15–16. decembar 2023.

PDF

O idejama i knjigama – On Ideas and Books

Dr Milan Radovanović,

Društvena istorija u fokusu XLV

PDF

Slobodan Mandić,

Prikazi sajtova (Web adresar) XLIII

PDF

Uputstvo za predaju rukopisa

Submitting manuscripts

PDF

Spisak recenzenata

PDF