Udruženje za društvenu istoriju

Najnoviji broj

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVII sveska 2, 2020.
PDF

Studije – Essays 

Dr Nenad Makuljević,
Brutalnost i razbojništvo: kreiranje orijentalističke slike Balkana u 19. veku
Nenad Makuljević, PhD,
Brutality and Banditry: Towards the Orientalist Imagery of the Balkans During the 19th Century

PDF

Dr Vladimir Todić,
Antikomunistička kultura sećanja i simboli ideološke tranzicije u Beogradu i Sofiji (1989–1999)
Vladimir Todić, PhD,
Аnti-communist remembrance culture and symbols of ideological transition in Belgrade and Sofia (1989-1999)
PDF 

Iz istraživanja – Researches 

Dr Boško Mijatović,
Nije bilo deficita devojčica u Srbiji pre Prvog svetskog rata
Boško Mijatović, PhD,
Girls were not missing in Serbia before the First World War
PDF 

Dr Radmila Radić,
Proslave pravoslavne Nove godine između dva svetska rata prema pisanju beogradske štampe
Radmila Radić, PhD,
The Orthodox New Year’s Celebrations in the Interwar Era, Based on Reports from the Belgrade Press
PDF

Baštine – Heritages

Dr Milan Radovanović,
Izveštaji saveza jevrejskih veroispovednih opština Jugoslavije o završetku prva dva talasa organizovanog iseljavanja u Izrael (1948/9)
PDF 

O idejama i knjigama – On ideas and books 

Dr Milan Radovanović,
Društvena istorija u fokusu XXXVII
PDF

Slobodan Mandić,
Prikazi sajtova (Web adresar) XXXV
PDF