Udruženje za društvenu istoriju

Najnoviji broj

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXX sveska 2, 2023.
PDF

SADRŽAJ – CONTENTS

Studije – Essays

Dr Milica Božić Marojević

Lice i naličje tranzicije Savamale: od močvare do tezaurusa istorije Srbije

Milica Božić Marojević, PhD,

Two faces of Savamala transition: from a swamp to a thesaurus of Serbian history

PDF

Dr Radosav Tucović,

Prilog istoriografskoj analizi fotografija: Primer fotografije
nacističkog zločina tokom Drugog svetskog rata u Srbiji

Radosav Tucović, PhD,

A Contribution to the Historiographical Analysis of Photographs:
An Example of a Photograph of a Nazi Crime During the Second World War in Serbia

PDF

Emilija Cvetković, MA,

American Economist Behind the Iron Curtain: John Kenneth Galbraith
in Socialist Yugoslavia

MA Emilija Cvetković,

Američki ekonomista iza „gvozdene zavese“:
Džon Kenet Galbrajt u socijalističkoj Jugoslaviji

PDF

Dimitrije Matić, MA,

Changing Street Names in Belgrade as a Reflection of the Political and
Ideological Development of Serbia in the 21st Century                                                            

MA Dimitrije Matić,

Menjanje imena beogradskih ulica kao odraz političkih i ideoloških
promena u Srbiji početkom XXI veka

PDF

Iz istraživanja – Research

Milena Žikić, PhD, et Tanja Milosavljević, PhD,

Femmes françaises en missions humanitaires (1912–1918)                                               

Dr Milena Žikić i Dr Tanja Milosavljević,

Žene Francuskinje u humanitarnim misijama (1912–1918)

PDF

Baština – Heritage

MA Luka Savčić,

Izveštaj Latinke Perović o međunarodnom omladinskom i
studentskom seminaru održanom septembra 1960. godine u Dubrovniku

PDF

O idejama i knjigama – On Ideas and Books

Dr Milan Radovanović,

Društvena istorija u fokusu XLV

PDF

Slobodan Mandić,

Prikazi sajtova (Web adresar) XLIII

PDF

Uputstvo za predaju rukopisa

Submitting manuscripts

PDF

Spisak recenzenata

PDF