Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XIII 1-3, 2006.

Posted

SADRŽAJ – CONTENTS

Sedamdeset godina Andreja Mitrovića
Seventieth birthday of Andrej Mitrović

Milan Ristović,
Andreju Mitroviću, povodom sedamdesetog rođendana
Milan Ristović,
To Andrej Mitrović, on the occasion of his 70th birthday

PDF

Bibliografija Andreja Mitrovića
Bibliography of Andrej Mitrović

PDF


Studije – Essays

Dubravka Stojanović,
Turizam i konstrukcija socijalnog i nacionalnog identiteta u Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka
Dubravka Stojanović,
Tourism and construction of social and national identity in Serbia at the end of 19th and the beginning of 20th century

PDF

Iz istraživanja – Researches

Nikola Marković,
Od kopile kočicu i pobeg-zrno od kukuruz”  – Sujeverje u srpskoj vojsci tokom  Prvog svetskog rata
Nikola Marković,
Superstition in Serbian army during the First World War

PDF

Radina Vučetić,
Rokenrol na Zapadu Istoka – slučaj Džuboks
Radina Vučetić,
Rock and roll in the West of the East – the case of magazine „Džuboks“ (Jukebox)

PDF

Teorija – Theory

Miroslav Jovanović,
Kriza i istorija: Društvena kriza i istorijska svest u Srbiji početkom 21. veka
Miroslav Jovanović,
The crisis and the history: social crisis and historical consciousness in Serbia at the beginning of 21st century

PDF

Baštine – Heritages

Miloš Timotijević,
Sahrana Vojvode Stepe Stepanovića 1929: neobjavljene fotografije

PDF

O idejama i knjigama
On ideas and books

Vladimir Ivanović,
Društvena istorija u fokusu IV

PDF

Aleksej Timofejev,
Istorija staljinskog Gulaga“: zbornik dokumenata za istoriju društvenog fenomena „stanovništvo pod vlašću Glavne uprave logora

PDF

Slobodan Mandić,
Prikazi sajtova (Web adresar)ž

PDF

Goran Antonić,
Laš Svensen, Filozofija dosade, Geopoetika, Beograd, 2004, str. 178.

PDF

Olga Manojlović Pintar,
Umetnost oslobađa

PDF

Novo u Udruženju za društvenu istoriju

PDF