Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. X sveska 1-3, 2003.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. X sveska 1-3 , 2003.
PDF

Sadržaj – Contents

PDF

Deset godina

PDF

Studije – Essays

Radoslav Raspopović,
Vladika Vasilije Petrović i preseljavanje Crnogoraca u Rusiju u drugoj polovini XVIII vijeka
Radoslav Raspopovic,
Bishop Vasilije Petrovic and Migration of Montenegrins to Russia in the Second Half of XVIII Century
PDF

Mark Basin,
Sibir kao diskurzivni prostor: geopsihologija nacionalizma u devetnaestovekovnoj Rusiji
Mark Bassin,
Siberia as discursive space: The geo-psychology of nationalism in 19th century Russia
PDF

Oleg Rudolfovič Ajrapetov,
Rusija između Srbije i Bugarske u Prvom svetskom ratu
Oleg Rudolfovich Ayrapetov,
Russia between Serbia and Bulgaria in Second World War
PDF

Đorđe Stankovic,
Serbian Bourgeois Elite and the Yugoslavia (1918-1941)
Đorđe Stanković,
Srpske Građanske elite i Jugoslavija (1918-1941)
PDF

Vera Gudac-Dodić,
Zapošljavanje žena u Srbiji i Jugoslaviji u drugoj polovini 20 veka
Vera Gudac-Dodić,
Employment of Women in Serbia and Yugoslavia in the Second Half of 20th Century
PDF

Iz istraživanja – Researches

Andrej Leonidovič Šemjakin,
Srpsko društvo u poslednjoj trećini XIX i početkom XX veka viđeno očima ruskih putnika
Andrej Leonidovich Shemyakin,
Serbian Society in the last third of XIX and at the Beginning of XX century as seen by the Russian Travelers
PDF

Pero Jelić,
Počeci košarke u Jugoslaviji (1923-1940)
Pero Jelić,
The Beginnings of the Basketball in Yugoslavia (1923-1940)
PDF

Nemanja Milošević,
Od Marselja do Oplenca (Prenos tela i sahrana kralja Aleksandra Karađorđevića 1934.)
Nemanja Milošević,
From Marseilles to Oplenac (Transfer of the Body and Funeral of the King Alehsandar Karađorđević 1934)
PDF

Slobodan Selinić,
Vreme „tačkica” u ishrani Beograđana (1945-1950)
Slobodan Selinić,
The Period of “Coupons ” in the Food Supplies of the Citizens of Belgrade (1945-1950)
PDF

Snežana Bojović,
Zakon o Univerzitetu iz 1954. godine
Snežana Bojović,
The 1954 University Law
PDF

Teorija – Theory

Todor Kuljić,
O novoj kulturi sećanja
Todor Kuljić,
On the New Culture of Remembrance
PDF

Baštine – Heritages

Goran Miloradović,
Jugoslovenska književna scena četrdesetih i pedesetih Godina XX veka (sovjetska specijalistička analiza)
PDF

Saša Ilić,
Francuska propaganda u Jugoslaviji Kulturna akcija Francuske u očima UDB-e 1953. godine
PDF

O idejama i knjigama – On Ideas and Books

Dražen Begović,
Istorija privatnog života, priredili Filip Arijes i Žorž Dibi, 4, od Francuske revolucije do Prvog svetskog rata, CLIO, Beograd 2003, 539.
PDF

Vladimir Ivanovic,
Lutz Raphael, Geschichtiwssenschaft im Zeitalter der Extreme. Theorien, Methoden, Tendenzen, von 1900 bis zur Gegenwart, Miinchen 2003, 293.
PDF

Aleksandar Rafailović,
Miterauer, Mihael, Milenijumi i druge jubilarne Godine. Zašto proslavljamo istoriju?, Udruženje za društvenu istoriju, Beograd 2003, 143.
PDF

Bibliografija – Bibliography

Maša Miloradović,
Bibliografija Godišnjaka za društvenu istoriju Godine 1 (1994) – X (2003)
PDF

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade