Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. IX sveska 1-3, 2002.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. IX sveska 1-3 , 2002.
PDF

Sadržaj – Contents

PDF

Studije – Essays

Miroslav Jovanović,
Nasleđe „više klase”: odraz društva u srpskom književnom, kulturnom i naučnom nasleđu 18. veka (Prilog proučavanju srpskih Građanskih tradicija 18. veka)
Miroslav Jovanović,
The Heritage of the „higher class”: Reflexion of the Society in Serbian Literarily, Cultural and Scientific Heritage of 18th Century (A Contribution to the Studies of Serbian Burgeouis Traditions of 18th Century)
PDF

Dubravka Stojanović,
Simboli i ključne reči u diskursu političkih stranaka u Srbiji početkom 20. veka
Dubravka Stojanović,
Symbols and Key Words in the Discourse of Political Parties in Serbia at the Beginning of 20″‘ Century
PDF

Predrag Marković,
Sećanja na rad u jugoslovenskom socijalizmu između kritike i mita o zemlji Dembeliji
Predrag Marković,
Memories about Labour in Yugoslav Socialism between Criticism and the Myth of the Land of Milk and Honey
PDF

Tema broja: Kult palih vojnika
The Theme of the Issue: The Cult of the Fallen Soldiers

Miroslav Timotijević,
O proizvođenju jednog nacionalnog praznika: Spomen dan palima u borbama za otadžbinu
Miroslav Timotijević,
About Establishing a National holiday: A Day of Remembrance to the Fallen for Homeland
PDF

Olga Manojlović-Pintar,
„Blago i njima jer su slavno pali za otadžbinu, kralja i slobodu”: Kult palih vojnika u Italiji i 1ugoslaviji u godinama između dva svetska rata
Olga Manojlović-Pintar:
„Lucky them, for they had fallen for the homeland, the king and the freedom”: Cult of the Fallen Soldiers in Italy and Yugoslavia in the Years between Two World Wars
PDF

Iz istraživanja – Researches

Vladan Jovanović,
Društveni okvir urbanizacije Skoplja 1918-1930. godine
Vladan Jovanovic,
The Social Frame of the Urbanization of Skopje 1918-1930
PDF

Sanja Petrović,
„Drugi život”: Evropski uticaji na proces modernizacije svakodnevnog života Šapca u periodu između dva svetska rata
Sanja Petrović,
“Other Life”: European Influence on the Process of Modernization of Everyday-life in Šabac between the Two World Wars
PDF

Radina Vučetić-Mladenović,
Ujež ” ili Nušić o ženskoj emancipaciji
Radina Vučetić-Mladenović,
UJEŽ: or Nusić on the Emancipation of Women
PDF

Ivan Hofman,
Jugosloveni na studijama u Čehoslovačkoj 1945-1948. godine
Ivan Hofman,
Yugoslavs on Czechoslovakian Universities from 1945 to 1948
PDF

Vladimir Petrović,
Škola bontona: Ideološki uzroci protokolarnih i organizacionih problema u pripremi posete Josipa Broza Tita Velikoj Britaniji 1953. godine
Vladimir Petrović,
The School of Good Manners: Protocolar and Organizational Problems in Preparations of Josip Broz Tito’s Visit to Great Britain in 1953
PDF

Dejan Ajdačić,
Parodija u političkom folkloru devedesetih godina
PDF

Teorija – Theory

Pavle Milenković,
Strukturalističko zaleđe „škole Anala”
Pavle Milenkovic,
Structuralistic Heritage of the „ School of Annales”
PDF

Baštine – Heritages

Golubović,
Porodica Deroko
Golubovic,
The Deroko Family
PDF

Dejan Ćirić,
Josip Broz u Pirotu 1965. godine
Dejan Ćirić,
Josip Broz in Pirot in 1965
PDF

O idejama i knjigama – On Ideas and Books

Vladimir Ivanović,
„Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka, 3. Uloga elita, Beograd 2003″
PDF

Ljubodrag Dimić,
Dr Senka Babović Raapopović, Kulturna politika u Zetskoj banovini 1929-1941, Podgorica 2002, 353
PDF

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade