Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. VIII sveska 1-2, 2001.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. VIII sveska 1-2 , 2001. PDF Sadržaj – Contents PDF Studije – Essays Srđan Katić, Uloga Jevreja u otvaranju i razvoju rudnika Kučajna i Majdanpek u drugoj polovini XVI veka Srđan Katić, ​The Role of Jews in the Opening nad Development of Kučajna and Majdanpek Mines in the Second Half […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. VII sveska 2-3, 2000.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. VII sveska 2-3 , 2000. PDF Sadržaj – Contents PDF Studije – Essays Andrej Mitrović, Banka sa kapitalom na akcije, Ideje liberalnog kapitalizma u Srbiji sredinom četrdesetih godina 19. veka Andrej Mitrović, A Joint Stock Bank. The Ideas of Liberal Capitalism in mid-1840s PDF Dijana Miškova, Upotreba tradicije i nacionalnog […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. VII sveska 1, 2000.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. VII sveska 1 , 2000. PDF Sadržaj – Contents PDF Studije – Essays Dragana Antonijević, „Okultna istorija”: predskazanja i verovanja o srpskim vladarima i znamenitim događajima u 19. veku Dragana Antonijević, „Occult history”: prophecies and beliefs about Serbian rulers and famous events in the 19th century PDF Snežana Dimitrova, „Mi […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. VI sveska 3, 1999.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. VI sveska 3 , 1999. PDF Sadržaj – Contents PDF Članci – Articles Kristijan Promicer, Austrijska slika Slovena: Od Habzburške monarhije do nacionalsocijalizma Christian Promitzer, Austrian Images of the Slavs: From the Habsburg Monarchy to National Socialism PDF Bojan B. Dimitrijević, Ženska ravnogorska organizacija u Srbiji 1944. godine Bojan Dimitrijević, […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. VI sveska 2, 1999.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. VI sveska 2 , 1999. PDF Sadržaj – Contents PDF Članci – Articles Mira Radojević, Nekoliko slika iz saradnje Isidore Sekulić i Srpskog književnog glasnika Mira Radojević, Several Scenes from Isidora Sekulić’s Cooperation with Srpski književni glasnik PDF Radina Vučetić-Mladenović, Pobeđeni „Pobednik”. Polemika uoči postavljanja Meštrovićevog spomenika Radina Vučetić-Mladenović, Defeated […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. VI sveska 1, 1999.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. VI sveska 1 , 1999. PDF Sadržaj – Contents PDF Studije – Essays Tetsuja Sahara, Patronsko-klijentelističke mreže i stvaranje srpske države početkom 19. veka Tetsuya Sahara, Patron-Client Networks and the State-Making in Early Nineteenth Century in Serbia PDF Radoš Ljušić, Milan Piroćanac o Crnoj Gori, Crnogorcima, Brdima i Brđanima Radoš […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. V sveska 1-3, 1998.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. V sveska 1-3 , 1998. PDF Sadržaj – Contents PDF Studije – Essays Milčo Lalkov, Trnovska konstrukcija i početak bugarske političke modernizacije Milco Lalkov, Trnovo Constitution and Beginning of Bulgarian Political Modernization PDF Andrej Mitrović, Odnosi između političke, vojne i ekonomske moći na Balkanu u Prvom svetskom ratu – Primer […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. IV sveska 2-3, 1997.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. IV sveska 2-3 , 1997. PDF Sadržaj – Contents PDF Studije – Essays Siniša Mišić, Zemlja u državi Nemanjića Sinisa Mišić, The „Land” in the State of Nemanjić Sovereigns PDF Naum Kajčev, „Draga otadžbino, kako si lepa”: nacionalne identifikacije i predstave o Makedoniji, stvarane posredstvom udžbenika književnosti u Bugarskoj i […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. IV sveska 1, 1997.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. IV sveska 1 , 1997. PDF Sadržaj – Contents PDF Studije – Essays Vladimir Jovanović, Prostitucija u Beogradu tokom XIX veka Vladimir Jovanović, Prostitution in Belgrade in the 19th Century PDF Stefan Dečev, Komunikacije, politika i javno mnjenje u Bugarskoj tokom 80-tih i 90-tih godina prošlog veka Stefan Dechev, Communication, […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. III sveska 3, 1996.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. III sveska 3 , 1996. PDF Sadržaj – Contents PDF Studije – Essays Milić Milićević, Ishrana vojske u Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka Milić Milićević, Nutrition of the Serbian Army at the end of the Nineteenth and the Beginning of the Twentieth Centuries PDF Boris Kršev, Problem zemljoradničkih […]