Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. V sveska 1-3, 1998.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. V sveska 1-3 , 1998.
PDF

Sadržaj – Contents

PDF

Studije – Essays

Milčo Lalkov,
Trnovska konstrukcija i početak bugarske političke modernizacije
Milco Lalkov,
Trnovo Constitution and Beginning of Bulgarian Political Modernization
PDF

Andrej Mitrović,
Odnosi između političke, vojne i ekonomske moći na Balkanu u Prvom svetskom ratu – Primer Srbije –
Andrej Mitrović,
Relations Between the Political, Military and Economic Power in the Balkans in World War I – The Case of Serbia –
PDF

Miroslav Jovanović,
Slika drugog“: ruske izbeglice u zemljama Balkana (1920-1940)
Miroslav Jovanovic,
Image of „The Other”: Russian Refugees in Balkan States (1920-1940)
PDF

Iz istraživanja – Researches

Svetlana Stefanović,
„Ženski pokret” o problemu braka, slobodne ljubavi, seksualnog vaspitanja, prostitucije i kontrole rađanja
Svetlana Stefanović,
Ženski pokret” About Marriage; Free Love Sex Education, Prostitution and Birth Control
PDF

Ranka Gašić,
Srpski masoni između dva svetska rata kao društvena grupa
Ranka Gašić,
Serbian Freemasons as a Social Group Between Two World Wars
PDF

Zoran Janjetović,
O širenju zemljoposeda vojvođanskih Nemaca između dva svetska rata
Zoran Janjetovic,
Expansion of Land Estates of Germans Living in Vojvodina Between Two World Wars
PDF

Baštine – Heritages

Ljubodrag Dimić – Đorđe Borozan,
Izveštaji Ministarstva unutrašnjih dela o zločinu i teroru na Kosovu, Metohiji i Zapadnoj Makedoniji
Ljubodrag Dimić – Đorđe Borozan,
Ministry of Interiors’ Report on the Crimes and Terror on Kosovo, Metohija and Western Macedonia
PDF

Diskusije – Discussion

Mile Bjelajac,
Uloga udžbenika u epohama nacionalne integracije XIX i početkom XX veka kod Srba
PDF

O idejama i knjigama – On Ideas and Books

Latinka Perović,
Srpsko društvo u sećanjima
PDF

Miroslav Jovanović,
Jugoslavija, reparacije, propaganda, svakodnevica, reklama, detinjstvo… (nekoliko novijih naslova savremene bugarske istoriografije)
PDF

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade