Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. VII sveska 1, 2000.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. VII sveska 1 , 2000.
PDF

Sadržaj – Contents

PDF

Studije – Essays

Dragana Antonijević,
Okultna istorija”: predskazanja i verovanja o srpskim vladarima i znamenitim događajima u 19. veku
Dragana Antonijević,
Occult history”: prophecies and beliefs about Serbian rulers and famous events in the 19th century
PDF

Snežana Dimitrova,
„Mi ” i „ne-Mi” – Međaši „zamišljene domovine”… Udžbenici (1917-1996) u modernoj bugarskoj istoriografiji
Snezana Dimitrova,
We ” and „non- WE ” – Border post of the „Imagined Mother-Land”: The functional places of memory and instrumentalization of the otherness – Compulsory textbooks (1917-1996) in Modern Bulgarian History
PDF

Milan Koljanin,
Filmska propaganda – uvod u holokaust
Milan Koljanin,
Film propaganda – An introduction to the holocaust
PDF

Iz istraživanja- Researches

Miloš Jagodić,
Naseljavanje Topličkog okruga 1878-1879. godine
Milos Jagodić,
Colonization of the Toplica country, 1878-1879
PDF

Sofija Božić,
Srbi na prostoru Hrvatske, Slavonije i Dalmacije 1918-1929. – Prilozi za istoriju društva
Sofija Božić,
Serbs in the territory of Croatia, Slavonia and Dalmatia 1918-1929
PDF

Petar Dragišić,
Englesko-američko-jugoslovenski klubu Beogradu (1930-1941)
PDF

Baština – Heritages

Aleksandar S. Nedok,
Lekari Jevreji u srpskom zdravstvu XIX i ranog XX veka
Aleksandar S. Nedok,
Jewish Doctors in XIX and Early XX Century Serbia
PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books

Radivoj Radić,
Strah u poznoj Vizantiji 1180-1453,I-II, Beograd 2000. (Stubovi kulture)
PDF

Cvetana Georgieva,
Prostranstvo i prostranstva na Blgarite XV-XVII vek, Sofia, 1999, 343.
PDF

Selo Sanković: Godišnjak I, Valjevo, IP Kolubara, 1999,60. 109
PDF

Božica Mladenović,
Grad u austrougarskoj okupacionoj zoni i Srbiji od 1916. do 1918. godine, Beograd, Čigoja štampa, 2000, str. 256
PDF

Ute Dietrich, Martina Winkler,
Okzidentbilder, konstruktionen und wahrehmungen, Leipzig, 2000, str. 274

PDF

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade