Publikacije

Mussolini ante portas: italijanski fašizam i jugoslovensko susedstvo (1919-1925) Milan Ristović

Mussolini ante portas: italijanski fašizam i jugoslovensko susedstvo (1919-1925) 
Milan Ristović
Beograd: Službeni glasnik, 2021, 1-301.
ISBN: 978-86-519-2752-5

Viđenje fašizma očima savremenika uverljivo je prikazano na izvornoj građi. Zato je ova studija nužna korekcija svake naknadne pameti o fašizmu. Neostrašćena analiza bogatog materijala olakšava odgonetanje i uživljavanje u hegemoni smisao jednog doba s visine. Postoje kolektivne samoobmane savremenika fašizma, ali i pripisivanja potonjih generacija analitičara fašizma. Sadržaj ove knjige neposredno i posredno koriguje jednostranost obeju generacija…U ekspanziji „patriotskih“ studija, pristup ove knjige je usamljen. Onaj ko danas piše sa jugoslovenskog stanovišta izaziva podozrivost koju, međutim, treba shvatiti kao autentičnu pohvalu…

Iz recenzije prof. dr Todora Kuljića

Sadržaj / Contents
Rezime
Summary