GodišnjakNajnovije

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVIII sveska 1, 2021.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVIII sveska 1, 2021.
PDF

SADRŽAJ – CONTENTS

Studije – Essays 

Dr Jovo Miladinović,

Političko i materijalno: habzburško-osmanlijski spor oko „ljudskog materijala“ u postosmanlijskim oblastima Kraljevine Srbije i Kraljevine Crne Gore (1916–1917)

Jovo Miladinović, PhD, 

The Political and the Material: The Habsburg-Ottoman Dispute over the Menschenmaterial in the post-Ottoman Territories of the Kingdom of Serbia and the Kingdom of Montenegro (1916-1917)

PDF

MA Davor Stipić,

Društvena percepcija „Dnevnika Ane Frank“ u jugoslovenskom socijalizmu

Davor Stipić, MA,

The Social Perception of Anne Frank̕s Diary in Yugoslav communism

PDF

Zoran Janjetović, PhD,

Sticking to Guns: The Disarmament Action in Kosovo 1955/56

Dr Zoran Janjetović,

Akcija razoružavanja na Kosovu i Metohiji 1955/1956.

PDF

Iz istraživanja – Researches 

Dr Boško Mijatović,

Kretanje cena u Srbiji 1862–1910.

Boško Mijatović, PhD,

The Price Fluctuation in Serbia 1862–1910

PDF

Baštine – Heritages

Katarina Kovačević, PhD,

A very personal journey through recent history: Interview with János Harcsa

PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books 

Dr Olga Manojlović Pintar,

Lea David, The Past Can’t Heal Us: The Dangers of Mandating Memory in the Name of Human Rights, Cambridge University Press, Cambridge 2020.

PDF

Dr Milan Radovanović,

Društvena istorija u fokusu XXXIX

PDF

Slobodan Mandić,

Prikazi sajtova (Web adresar) XXXVII

PDF

Uputstvo za predaju rukopisa

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade