Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXIII sveska 2, 2016.

Posted

SADRŽAJ – CONTENTS

Studije – Essays

Jelena Mrgić, Phd,
Skyscapes and Sky Events – Geography of Uncertainties in the Balkans (17th–18th centuries)
Dr Jelena Mrgić,
Nebeski krajolici i pojave – geografija strepnji na Balkanu (17–18. vek)
PDF

Iz istraživanja – Researches

MA Jovana Anđelković,
Geografija patnje – diskurs prostora u kolekciji pisama Jovana Mavropoda
Jovana Anđelković, MA,
Geography of Suffering – the Discourse of Space in the Collection of Letters of Jovan Mavropod
PDF

Nemanja Radonjić, MA,
“From Kragujevac to Kilimanjaro”: Imagining and Re-imagining Africa and the Self-perception of Yugoslavia in the Travelogues from Socialist Yugoslavia
MA Nemanja Radonjić,
„Od Kragujevca do Kilimandžara“: Izmišljanje Afrike i samopercepcija Jugoslavije u putopisima socijalističke Jugoslavije
PDF

MA Davor Stipić,
U borbi protiv zaborava: Jevrejska zajednica u Jugoslaviji i očuvanje sećanja na Holokaust 1945–1955 91
Davor Stipić, MA,
Fight against Forgetting: the Jewish Community in Yugoslavia and Preserving the Memory of the Holocaust 1945–1955
PDF

Baština – Heritage

Radosav Tucović,
Agenti Specijalne policije u krupnim zloupotrebama tokom Drugog svetskog rata u Srbiji (1941–1944): Tri dokumenta kao potvrda selektivnog kažnjavanja agenata
PDF

O idejama i knjigama – On Ideas and Books

Dr Ivan Simić,
Društvena istorija u fokusu XXV
PDF

Slobodan Mandić,
Prikazi sajtova (Web adresar) XXIII
PDF

 

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade