Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. VI sveska 3, 1999.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. VI sveska 3 , 1999.
PDF

Sadržaj – Contents

PDF

Članci – Articles

Kristijan Promicer,
Austrijska slika Slovena: Od Habzburške monarhije do nacionalsocijalizma

Christian Promitzer,
Austrian Images of the Slavs: From the Habsburg Monarchy to National Socialism
PDF

Bojan B. Dimitrijević,
Ženska ravnogorska organizacija u Srbiji 1944. godine
Bojan Dimitrijević,
Women’s Ravna Gora Organization in Serbia in 1944
PDF

Iz istraživanja – Researches

Saša Knežević,
Englezi o crnogorskom načinu života (XIX v.)
Saša Knežević,
The English about Montenegrins’ lifestyle in XIX Century
PDF

Čedomir Antić,
Istorija jednog doušnika Prilog Tome Pavlovića istoriji Srbije 70-tih i 80-tih godina XIX veka
Čedomir Antić,
History of one informant. A Contribution of Toma Pavlović for History of Serbia in 1870’s and 1880’.
PDF

Ida Labudović,
Boravak pripadnika zajednice jugoslovenskih Jevreja u Budimpešti, tokom napada NATO na SR Jugoslaviju (mart-jun 1999),  solidarnost i identitet
Ida Labudović,
The Stay of Yugoslav Jews Community Members in Budapest During NATO Air Strikes (march-june 1999). Solidarity and Identity.
PDF

Baština – Heritages

Arsen Đurović,
Engleski zavod za srpsku siročad
Arsen Đurović,
English Institution for Serbian Orphans
PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books

Goran Miloradović,
Miroslav Jovanović, Doseljavanje ruskih izbeglica u Kraljevinu SHS 1919-1924, Stubovi kulture, Beograd 1996, s. 385
PDF

dr Mile Bjelajac,
Prošlost Balkana i oko nje – O knjizi Marije Teodorove „Imaginarni Balkan”, Biblioteka XX vek, Beograd 1999, str. 444
PDF

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade