Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. VI sveska 2, 1999.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. VI sveska 2 , 1999.
PDF

Sadržaj – Contents

PDF

Članci – Articles

Mira Radojević,
Nekoliko slika iz saradnje Isidore Sekulić i Srpskog književnog glasnika
Mira Radojević,
Several Scenes from Isidora Sekulić’s Cooperation with Srpski književni glasnik
PDF

Radina Vučetić-Mladenović,
Pobeđeni „Pobednik”. Polemika uoči postavljanja Meštrovićevog spomenika
Radina Vučetić-Mladenović,
Defeated „Victor” (Polemic on the eve of the erection of Mestrovic’s monument)
PDF

Iz istraživanja – Researches

Aleksej Timofejev,
Stara Srbija u ruskom javnom mnjenju XIX veka
Aleksej Timofejev,
Old Serbia in the Russian 19th-century Public Opinion
PDF

Suzana Rajić,
Program Liberalne stranke iz 1901. godine
Suzana Rajić,
The 1901 Program of the National-Liberal Party
PDF

Milić J. Milićević,
Automobil u Srbiji početkom 20. veka
Milic J. Milićević,
Automobile in Serbia at the Beginning of the 20th Century
PDF

Đorđe Stanković,
Srbi Slavonije u „Državnoj vlasti” i „Unutarnjoj upravi” za vreme diktature
Đorđe Stanković,
Slavonia Serbs in State – and Local Government During Dictatorship
PDF

Teorija – Theory

Karl Kazer,
Kulturni preokret u istorijskim naukama
Karl Kaser,
Cultural Turnabout in Historical Sciences
PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books

Zoran Janjetović,
Mile S. Bjelajac, Jugoslovensko iskustvo sa multietničkom armijom 1918-1991, Udruženje za društvenu istoriju, Beograd 1999, 168 str.
PDF

Saša Ilić,
Between the archives and the field: A dialogue on historical anthropology of the Balkans, Miroslav Jovanovic, Karl Kaser, Slobodan Naumovic (Eds), Belgrade – Graz 1999.
PDF

Nedeljko Radosavljević,
Biografski leksikon Valjevskog kraja, Kolubara-Valjevo, Valjevo 1998, 408
PDF

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade