Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XVI sveska 3, 2009.

Posted

SADRŽAJ – CONTENTS

Studija – Essay

Mladen Lazić,
Društveni odnosi u Srbiji u vreme zakasnelog kapitalističkog razvoja
Mladen Lazić,
Social relations in Serbia in the period of belated development of capitalism

PDF

Iz istraživanja – Researches

Katarina Mitrović,
Episkop Anđelo Fazolo i prezviter Trifun Skiti – o sukobu građanina i aristokrate u Kotorskoj episkopiji
Katarina Mitrović,
Bishop Angelo Fasolo and priest Tryphon de Sciti – About conflict between a bourgeois and an aristocrat in Kotor bishopric

PDF

Miloš Jovanović,
Taming the Tavern: Social Space and Government Regulation in 19th Century Belgrade
Miloš Jovanović
Obuzdavanje kafana: Društveni prostor i državna regulacija u Beogradu u XIX veku

PDF

Vladan Jovanović,
Makedonski opijum 1918-1941. O finansijskim i političkim razmerama fenomena
Vladan Jovanović,
Macedonian opium 1918–1941. About financial and political dimensions of the phenomenon

PDF

Radina Vučetić,
Džez je sloboda (Džez kao američko propagandno oružje u Jugoslaviji)
Radina Vučetić,
Jazz is freedom (Jazz as a weapon of American propaganda in Yugoslavia)

PDF


O idejama i knjigama – On ideas and books

Vladimir Ivanović
Društvena istorija u fokusu IX

PDF

Aleksej Timofejev
Urbani duh kao tradicija.

PDF

Slobodan Mandić
Prikazi sajtova (Web adresar) VII

PDF