Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XIX sveska 3, 2012.

Posted

SADRŽAJ – CONTENTS

In memoriam
Profesor dr Andrej Mitrović

PDF

Studije  – Essays

dr Hristo Berov,
Balkanska industrijalizacija balkanskih „Mančestera“: Leskovac i Gabrovo (1878–1912)
Hristo Berov, PhD,
Balkan Industrialization of the Balkan’s „Manchesters“ – Leskovac and Gabrovo (1878–1912)

PDF

dr Boško Mijatović,
Konverzija srpskih dugova: Karlsbadski aranžman 1895. godine
Boško Mijatović, Ph.D.
Conversion of Serbian Debts: Carslbad Arrangement, 1895

PDF

Ana Antić, PhD,
Mental Illness under Occupation. Psychiatric Revisions of ‘Normality’ and ‘Pathology’, 1941–1945
dr Ana Antić,
Mentalne bolesti za vreme okupacije. Psihijatrijske revizije „normalnosti“ i „patologije“ 1941–1945.

PDF

Iz istraživanja – Researches

prof. dr Dubravka Stojanović,
Kalup za istorijsko pamćenje: Balkanski ratovi u srpskim udžbenicima istorije (1920–2013)
Dubravka Stojanović, PhD,
Mould for war remembrance: Balkan wars in Serbian History Textbooks 1920–2013

PDF

Mr Vladan Vukliš,
Istoriografija, sjećanje i Španski građanski rat: svijet i Jugoslavija
Vladan Vukliš, Ma,
Historiography, remembrance and Spanish civil war: the world and Yugoslavia

PDF

Baštine – Heritages

Prof. dr Milan Ristović,
Nikola Pašić, slike sa letovanja

PDF

O idejama i knjigama
On ideas and books

Grupa autora,
Društvena istorija u fokusu XVII

PDF

dr Aleksej Timofejev,
Jagoda na brezi“: seksualna kultura u Rusiji

PDF

Slobodan Mandić,
Prikazi sajtova (Web adresar)

PDF