Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XX sveska 1, 2013.

Posted

SADRŽAJ – CONTENTS

In memoriam

Noć nad Beogradom
Sećanje na prof. dr Miroslava Jovanovića – Web adresar 
PDF
PDF

Studije – Essays

Jovana Babović,
Zabavni život u kontekstu međuratne kulture u Beogradu
Jovana Babović,
Re-Contextualizing Entertainment in Interwar Culture in Belgrade
PDF

Vladimir Todić,
“Kasno disidenstvo” u Bugarskoj i kraj vladavine Todora Živkova 1989. godine
Vladimir Todić,
“Late dissidence” in Bulgaria and the End of Todor Zhivkov’s Rule in 1989
PDF

Iz istraživanja – Researches

Ivan Hofman,
Uloga časopisa “Pioniri” u vaspitanju i obrazovanju dece u Jugoslaviji 1944-1951
Ivan Hofman,
The Role of the Magazine “Pioniri” in Upbringing and Education of Children in Yugoslavia 1944-1951
PDF

MA Milan Radovanović,
The Sound of Silence – Jugoslovenska štampa o organizovanom iseljavanju Jevreja iz Jugoslavije u Izrael
MA Milan Radovanović,
The Sound of Silence – The Yugoslav Press on the Organized Migration of the Jews from Yugoslavia to Israel
PDF

Marko Perić,
Dolazak rokenrola na Radio-televiziju Beograd 1967-1969: Koncert za ludi, mladi svet
Marko Perić,
Arrival of rock ‘n’ roll to RTV Belgrade 1967-1969: Concert for crazy, young world
PDF

Baštine – Heritages

Dr Goran Miloradović,
Lirski osvrt sa ironičnom distancom: intervju sa filmskim rediteljem Mladomirom Purišom Đorđevićem
PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books

Dr Milan Ristović,
Kome pripada istorija Jugoslavije?
PDF

MA Ivan Simić,
Društvena istorija u fokusu XVIII
PDF

Dr Aleksej Timofejev,
Shvatanje drugog – počeci „ruskih studija“ u Japanu – „Kankaj Ibun“
PDF  

Slobodan Mandić,
Prikazi sajtova (veb adresar) XVII
Vizuelno nasleđe Jugoistočne Evrope

PDF

 

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade