Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXII sveska 3, 2015.

Posted

SADRŽAJ – CONTENTS

Studije – Essays

Lars Karl, PhD,
‘Tsars and Monsters’: Reflections on Soviet cinema during perestroika
Dr Lars Karl,
„Carevi i monstrumi” – razmišljanja o sovjetskom filmu
u periodu perestrojke
PDF

Dr Milica Božić Marojević
Čuvanje disonantnog nasleđa. Slučaj Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine
Milica Božić Marojević, PhD,
Safeguarding of Dissonant Heritage. The Case of the Brčko District of Bosnia and Herzegovina
PDF

Iz istraživanja – Researches

Goran Antonić,
Beogradska uprava i razvoj prostora leve obale Save 1934–1941
Goran Antonić,
Belgrade City Government and Development of the left Bank of the River Sava 1934–1941
PDF

MA Sanja Radović,
Gostovanje izložbe arheoloških iskopina Narodne Republike Kine u Jugoslaviji 1974. godine
Sanja Radović, MA,
Hosting the Exhibition of Archaeological Finds of the People’s Republic of China in Yugoslavia, 1974
PDF

Baština – Heritage

Dr Milan Ristović,
„Egejci” na severu Bačke: Četiri dokumenta o teškoćama izbegličkog prilagođavanja (1948–1951)
PDF

O idejama i knjigama – On Ideas and Books

MA Ivan Simić,
Društvena istorija u fokusu XXIII
PDF

Slobodan Mandić,
Bibliografija Prikaza sajtova (Web adresar) 2005–2015
PDF

 

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade