Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXIII sveska 1, 2016.

Posted

SADRŽAJ – CONTENTS

Studije – Essays

Hristo Berov, Phd,
Social profiles of industrialists and entrepreneurs in Serbia in the late XIX and early XX century
Dr Hristo Berov,
Socijalni profil industrijalaca i privrednika u Kraljevini Srbiji krajem 19. i početkom 20 veka
PDF

Saša Ilić,
Od nade do razočaranja – pomoć Sovjetskog Saveza u izgradnji jugoslovenske privrede (1945–1948)
Saša Ilić,
From hope to disappointment: Assistance of the Soviet Union in the building of the Yugoslav economy (1945–1948)
PDF

Dr Radina Vučetić,
Rečnik s problematičnim rečima: slučaj zabrane Moskovljevićevog Rečnika
Radina Vučetić, Phd,
Dictionary with Troublesome Words: the case of censored Moskovljević’s dictionary
PDF

Iz istraživanja – Researches

MA Dejan Zec,
Izdavaštvo, biblioteke, cenzura i književni život Beograda za vreme nemačke okupacije u Drugom svetskom ratu (1941–1944)
Dejan Zec, MA,
Publishing, Libraries, Censorship and Literary Life of Belgrade during German Occupation in the Second World War (1941–1944)
PDF

Baština – Heritage

Dr Milan Ristović,
Dva dokumenta o karikaturi i problemu „nerazumevanja socijalističke stvarnosti”
PDF

O idejama i knjigama – On Ideas and Books

Dr Milan Radovanović,
Društvena istorija u fokusu XXIV
PDF

Slobodan Mandić,
Prikazi sajtova (Web adresar) XXII
PDF

 

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade