Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXI sveska 2-3, 2014.

Posted

SADRŽAJ – CONTENTS

Uvodna studija

Dr Milan Ristović,
Miroslav Jovanović: Istraživački nemir, energija i izgaranje
PDF

Studije

Dr Andrej Šemjakin,
Miroslav Jovanović i Rusija: ljudi, teme, publikacije
Andrej Šemjakin, PhD,
Miroslav Jovanović and Russia: people, topics, publications
PDF

Dr Aleksej Timofejev,
Ruska emigracija u radovima Miroslava Jovanovića
Aleksej Timofejev, PhD,
Russian emigration in the works of Miroslav Jovanovic
PDF

Dr Miroslav Perišić,
Uobličavanje racionalnog pogleda na istoriju
srpsko-ruskih odnosa u naučnom delu Miroslava Jovanovića
Miroslav Perišić, PhD,
Shaping of the rational view of the history
of Serbian-Russian relations in the scientific work of Miroslav Jovanović
PDF

Dr Radivoj Radić,
Gde se nalazimo i kuda idemo?
Radivoj Radić, PhD,
Where are we and where are we heading to?
PDF

Dr Dubravka Stojanović,
Miroslav Jovanović – istoričar sadašnjosti
Dubravka Stojanović, PhD,
Miroslav Jovanović – historian of contemporaneity
PDF

Dr Goran Miloradović,
Protiv mitova i konformizma: društvena i kulturna istorija u radovima Miroslava Jovanovića
Goran Miloradović, PhD,
Against myths and conformism: Social and cultural history in the works by Miroslav Jovanović
PDF

Dr Radina Vučetić,
Bitka Miroslava Jovanovića za „novu istoriju“ (rad sa studentima Odeljenja za istoriju)
Radina Vučetić, PhD,
Miroslav Jovanović’s battle for „new history“ (work with students at the Department of History)
PDF

Dr Jelena Rafailović,
Miroslav Jovanović: istraživati, pisati i promišljati Balkan
Jelena Rafailović, PhD,
Miroslav Jovanović: to explore, to write and to think over the Balkans
PDF

Prilozi

Sećanja na Miroslava Jovanovića

Dr Hristo Berov, Mitko Grigorov,
Miroslav Jovanović i balkanska saradnja dva evropska fakulteta
PDF

Mr Vladan Vukliš,
Etika i hrabrost: riječ o profesoru Miroslavu Jovanoviću
PDF

Dr Snežana Dimitrova,
Miroslavu i za Miroslava
PDF

MA Olivera Dragišić,
Još jednom o Tiraniji trenutka – Sećanje na profesora Miroslava Jovanovića
PDF

Dr Naum Kajčev,
Od Banskog do Beograda: kratko sećanje na Miroslava Jovanovića
PDF

Dr Miroslav Perišić,
Lično sećanje na Miroslava Jovanovića
PDF

In memoriam

Mr Vladan Vukliš,
In memoriam: Miroslav Jovanović (1962–2014)
PDF

Dr Vladimir Ivanović,
Miroslav Jovanović: in memoriam
PDF

Mr Ivan Obradović,
Miroslav Jovanović
PDF

Главное архивное управление города Москвы, Центральный государственный архив города Москвы
Йованович Мирослав
PDF

Коллеги, друзья, редакционная коллегия и редакционный совет журнала Родина
Йованович Мирослав
PDF

Bibliografija

Bibliografija Miroslava Jovanovića
PDF

 

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade