Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXI sveska 1, 2014.

Posted

SADRŽAJ – CONTENTS

Studije – Essays

Dr Boris Milosavljević,
Dvoboj u Srbiji: istorijski, društveni, pravni, politički i moralni aspekt
Boris Milosavljević, PhD,
The duel in Serbia. Historical, social, legal, political and moral aspects
PDF

Dr Ježi Kohanovski,
Sasvim materijalni transferi – stranci u Narodnoj republici Poljskoj na tajnim putevima trgovine između Istoka i Zapada
Jerzy Kochanowski, PhD,
Quite material transfers. Foreigners in the People’s Republic of Poland on secret paths of the East-West trade
PDF

Iz istraživanja – Researches

Dr Živko M. Andrijašević,
O nekim osobenostima crnogorskog društva 1914. godine
Živko M. Andrijašević, PhD,
Some characteristic of Montenegrin society in 1914
PDF

Dr Jelena Rafailović,
Primena zapadnog zakonodavstva na Balkanu: uporedna analiza uvođenja radničkog zakonodavstva u Kraljevini SHS i Bugarskoj
Jelena Rafailović, PhD,
The application of Western legislation in the Balkans: A comparative analysis of the introduction of labor legislation in the Kingdom of SCS and Bulgaria
PDF

Baština – Heritage

Dr Nenad Stefanov, Cvetko Ivanov,
Sъstoяnieto na Moravska voenna inspekcionna oblast. Obщo sъstoяnie na okrÍzitÇ – Stanje Moravsko vojno-inspekcijske oblasti.Opšte stanje u okruzima.
PDF

O idejama i knjigama – On Ideas and Books

MA Ivan Simić,
Društvena istorija u fokusu XX
PDF

Slobodan Mandić
Prikazi sajtova (Web adresar) XIX
PDF

 

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade