Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXII sveska 1, 2015.

Posted on

SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays Larisa Vilimonović, PhD,Gendering Politics – The Female Authorial Voice of Anna Komnene Dr Larisa Vilimonović,Rodna politika – ženski autorski glasPDF Zornica Velinova, PhD,How Sofia became a capital or the story of a fatal attraction Dr Zornica Velinova,Kako je Sofija postala prestonica ili priča o fatalnoj privlačnostiPDF Iz istraživanja – Researches […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXI sveska 2-3, 2014.

Posted on

SADRŽAJ – CONTENTS Uvodna studija Dr Milan Ristović,Miroslav Jovanović: Istraživački nemir, energija i izgaranjePDF Studije Dr Andrej Šemjakin,Miroslav Jovanović i Rusija: ljudi, teme, publikacije Andrej Šemjakin, PhD,Miroslav Jovanović and Russia: people, topics, publicationsPDF Dr Aleksej Timofejev,Ruska emigracija u radovima Miroslava Jovanovića Aleksej Timofejev, PhD,Russian emigration in the works of Miroslav JovanovicPDF Dr Miroslav Perišić,Uobličavanje racionalnog pogleda […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXI sveska 1, 2014.

Posted on

SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays Dr Boris Milosavljević,Dvoboj u Srbiji: istorijski, društveni, pravni, politički i moralni aspekt Boris Milosavljević, PhD,The duel in Serbia. Historical, social, legal, political and moral aspects PDF Dr Ježi Kohanovski,Sasvim materijalni transferi – stranci u Narodnoj republici Poljskoj na tajnim putevima trgovine između Istoka i Zapada Jerzy Kochanowski, PhD,Quite material transfers. […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XX sveska 3, 2013.

Posted on

SADRŽAJ – CONTENTS Studija – Essay Dr Ivan Janković,Žensko apseničko radilište u Požarevcu 1848–1852Ivan Jaković, PhD,Workhouse for Female Prisoners in Požarevac, 1848–1852PDF Dr Dubravka Stojanović,Jugoslavija pre Jugoslavije. Jugoslovenstvo u svakodnevnom životu Beograđana 1890-1914Dubravka Stojanović, PhD,Yugoslavia before Yugoslavia. Yugoslavism in the everyday life of Belgrade 1890-1914PDF MA Milorad Lazić,(Ponovno) otkrivanje Jugoslavije: Američki putopisi o Jugoslaviji, 1945-1955Milorad Lazić, […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XX sveska 2, 2013.

Posted on

SADRŽAJ – CONTENTS Studija – Essay Dr Milan Ristović,Andrej Mitrović: zamišljenost nad suštinom i smislom posla istoričara Milan Ristović, PhDAndrej Mitrović: Reflections on the Essence and the Meanings of Historian’s WorkPDF Dr Dubravka Stojanović,Istoričar totalne istorije – Andrej Mitrović i društvena istorija Dubravka Stojanović, PhDHistorian of Total History – Andrej Mitrović and Social HistoryPDF Slobodan G. […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XX sveska 1, 2013.

Posted on

SADRŽAJ – CONTENTS In memoriam Noć nad Beogradom Sećanje na prof. dr Miroslava Jovanovića – Web adresar  PDFPDF Studije – Essays Jovana Babović,Zabavni život u kontekstu međuratne kulture u BeograduJovana Babović,Re-Contextualizing Entertainment in Interwar Culture in BelgradePDF Vladimir Todić,“Kasno disidenstvo” u Bugarskoj i kraj vladavine Todora Živkova 1989. godineVladimir Todić,“Late dissidence” in Bulgaria and the End […]