Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVIII sveska 1, 2021.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVIII sveska 1, 2021. PDF SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays  Dr Jovo Miladinović, Političko i materijalno: habzburško-osmanlijski spor oko „ljudskog materijala“ u postosmanlijskim oblastima Kraljevine Srbije i Kraljevine Crne Gore (1916–1917) Jovo Miladinović, PhD,  The Political and the Material: The Habsburg-Ottoman Dispute over the Menschenmaterial in the post-Ottoman Territories of […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVII sveska 3, 2020.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVII sveska 3, 2020. PDF Studije – Essays  Vesna Aleksić, PhD, Bankers as Part of the Economic and Political Elite and the Role of Bankocracy – The Case of Allgemeiner Jugoslawischer Bankverein Dr Vesna Aleksić, Bankari kao deo ekonomske i političke elite i uloga bankokratije– Slučaj Allgemeiner Jugoslawischer Bankverein PDF […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVII sveska 2, 2020.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVII sveska 2, 2020. PDF Studije – Essays  Dr Nenad Makuljević, Brutalnost i razbojništvo: kreiranje orijentalističke slike Balkana u 19. veku Nenad Makuljević, PhD, Brutality and Banditry: Towards the Orientalist Imagery of the Balkans During the 19th Century PDF Dr Vladimir Todić, Antikomunistička kultura sećanja i simboli ideološke tranzicije u […]