GodišnjakNajnovije

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVIII sveska 3, 2021.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVIII sveska 3, 2021.
PDF

SADRŽAJ – CONTENTS

Studije – Essays 

Dr Marko Miljković,

Jugoslovenska „Operacija Paperclip“: Nemački geolozi u jugoslovenskom nuklearnom programu krajem četrdesetih i početkom pedesetih godina 20. veka

Marko Miljković, PhD, 

The Yugoslav ‘Operation Paperclip’: German Geologists
in the Yugoslav Nuclear Program in the Late 1940s and Early 1950s

PDF

Dr Simona Čupić,

Masakr u Talsi: istorija u umetnosti i popularnoj
kulturi (1921–2021)

Simona Čupić, PhD,

The Tulsa Race Massacre: History in Art and Popular Culture (1921–2021)

PDF

Iz istraživanja – Researches 

Dr Milan Sovilj,

U potrazi za pomilovanjem: odjeci dela Desanke Maksimović
u češkoj i slovačkoj sredini

Milan Sovilj, PhD,

In search of absolution: Reflections of Desanka Maksimović’s work in Czech and Slovak social contexts

PDF

Baštine – Heritages

MA Andrijana Vlahovljak,

Intervju sa Ljubinkom Trgovčević Mitrović

PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books 

Dr Milan Radovanović,

Društvena istorija u fokusu XLI

PDF

Slobodan Mandić,

Prikazi sajtova (Web adresar) XXXIX

PDF

In Memoriam

Ljubinka Trgovčević Mitrović (1948–1922)

PDF

Uputstvo za predaju rukopisa

Submitting Manuscripts

Spisak recenzenata

PDF

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade