Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XVI sveska 3, 2009.

Posted on

SADRŽAJ – CONTENTS Studija – Essay Mladen Lazić, Društveni odnosi u Srbiji u vreme zakasnelog kapitalističkog razvoja Mladen Lazić, Social relations in Serbia in the period of belated development of capitalism PDF Iz istraživanja – Researches Katarina Mitrović, Episkop Anđelo Fazolo i prezviter Trifun Skiti – o sukobu građanina i aristokrate u Kotorskoj episkopiji Katarina […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XVI sveska 2, 2009.

Posted on

SADRŽAJ – CONTENTS Studija – Essay Luís Reis Torgal, Salazar and the Portuguese “New State” – Images and Interpretations Luis Reis Torgal, Salazar i portugalalska „Nova država“ – predstave i tumačenja PDF Iz istraživanja – Researches Zoran Janjetović, Srpski uticaji na svakodnevnu kulturu Nemaca u Vojvodini Zoran Janjetović, Serbian Influence on Everyday Culture of the […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XVI sveska 1, 2009.

Posted on

SADRŽAJ – CONTENTS Studija – Essay Snezana Dimitrova, The Soldier’s Death Sentence (1915-1918): Trauma, Archives, and Witness (A case study of N. Iliev’s unpublished war plays and published war short stories) Snežana Dimitrova, Smrtna kazna nad vojnicima (1915-1918): Trauma, arhivi i svedoci (Studija slučaja na osnovu neobjavljenih ratnih drama i objavljenih kratkih priča Nenča Ilijeva) […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XV 1-3, 2008.

Posted on

Tema broja: Tradicija i konstruisanje tradicije SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays Andreй Leonidovič Šemяkin, Narod i vlastь v nezavisimoй Serbii 1878–1918 Andreй Leonidovič Šemяkin, Narod i vlast u nezavisnoj Srbiji 1878–1918 PDF Luís Reis Torgal, Propaganda, Ideology and Cinema in the “Estado Novo” of Salazar: The “Conversion of The Unbelievers” Luís Reis Torgal, Propaganda, […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XIV 1-3, 2007.

Posted on

Tema broja: Smrt i pogrebni rituali (istorijska dimenzija) SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays Vlada Stanković, Smrt u Vizantiji. Pogled na vizantijsko shvatanje smrti i njeno mesto u mentalitetu i identitetu Vizantinaca Vlada Stanković, Death in Byzantium. An Overview of Byzantine Notions on Death, and Its Place in Byzantine Mentality/Identity PDF Vladimir Jovanović, Izbrisana sećanja. […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XIII 1-3, 2006.

Posted on

SADRŽAJ – CONTENTS Sedamdeset godina Andreja Mitrovića Seventieth birthday of Andrej Mitrović Milan Ristović, Andreju Mitroviću, povodom sedamdesetog rođendana Milan Ristović, To Andrej Mitrović, on the occasion of his 70th birthday PDF Bibliografija Andreja Mitrovića Bibliography of Andrej Mitrović PDF Studije – Essays Dubravka Stojanović, Turizam i konstrukcija socijalnog i nacionalnog identiteta u Srbiji krajem […]

Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XII 1-3, 2005.

Posted on

Godišnjak za društvenu istoriju god. XII sveska 1-3, 2005. SADRŽAJ – CONTENTS Studije – Essays Miroslav Timotijević, Vaspitanje emocija i uobličavanje modernog građanskog identiteta kod Srba Miroslav Timotijević, Upbringing of emotions and formation of modern civil identity among Serbs PDF Petar Vodeničarov, Crkvena tradicija, nacionalne ideologije i slovenski jezici na Balkanu. Pokušaj kulturno-istorijske analize Petar Vodenicharov, […]