Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XV 1-3, 2008.

Posted

Tema broja: Tradicija i konstruisanje tradicije

SADRŽAJ – CONTENTS

Studije – Essays

Andreй Leonidovič Šemяkin,
Narod i vlastь v nezavisimoй Serbii 1878–1918
Andreй Leonidovič Šemяkin,
Narod i vlast u nezavisnoj Srbiji 1878–1918

PDF

Luís Reis Torgal,
Propaganda, Ideology and Cinema in the “Estado Novo” of Salazar: The “Conversion of The Unbelievers”
Luís Reis Torgal,
Propaganda, ideologija i film u Salazarovoj „Novoj Državi“: „Preobraćanje neverujućih

PDF

Iz istraživanja – Researches

Zorica Kuzmanović,
Koncept helenizma – ideološke implikacije
Zorica Kuzmanović,
Concept of Hellenism – ideological implications

PDF

Miloš Timotijević,
Manastir Stjenik pod Jelicom: stvarna i izmišljena tradicija
Miloš Timotijević,
Monastery of Stjenik at the foot of Jelica mountain – real and invented traditions

PDF

Dimitъr Grigorov,
Računajte na nas”. „Odlomak“ o Titovoj štafeti ili Štafeti mladosti
Dimitar Grigorov,
Count on us”: Titos’s baton or Youth’s baton

PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books

Vladimir Ivanović
Društvena istorija u fokusu VI

PDF

Aleksej Timofejev
Drugi svetski rat u Rusiji u ogledalu društvene istorije

PDF

Slobodan Mandić
Prikazi sajtova (Web adresar) IV

PDF

Zoran Janjetović,
Kaspar Maze, Bezgranična zabava. Uspon masovne kulture 1850–1970, Službeni glasnik, Beograd 2008, str. 223

PDF