Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXV sveska 2, 2018.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXV sveska 2, 2018.
PDF

Studije – Essays

Dr Saša Ilić,
„Nevinost bez zaštite“ – priča o prvom beogradskom seks-skandalu
Saša Ilić, PhD,
„Virginity without Protection“ – The Story of the First Belgrade Sex Scandal
PDF

Pieter Troch, PhD,
Socialist Urban Development in Kosovska Mitrovica: Compressed Socio-Spatial Duality in a Medium-Sized Industrial City in Yugoslavia’s Underdeveloped South
Dr Piter Troh,
Urbanistički razvoj u Kosovskoj Mitrovici u periodu socijalizma: sažeta društveno-prostorna dvojnost u industrijskom gradu srednje veličine na nerazvijenom jugu Jugoslavije
PDF

Dr Aleksandar Ignjatović,
Iza zastora jugoslovenske federalizacije: Aleksandar Deroko i dijalektika identiteta u arhitekturi srednjovekovne Srbije
Aleksandar Ignjatović, PhD,
Behind the Curtain of Yugoslav Federalisation – Aleksandar Deroko and Dialectics of Identity in the Medieval Serbian Architecture
PDF

Iz istraživanja – Researches

Mr Bojan Stojnić,
Zarazne i socijalne bolesti u Vrbaskoj banovini (1929–1941)
Bojan Stojnić, M.Sc.
Infectious and Social Diseases in Vrbaska Banovina (1929–1941)
PDF

MA Bojan Popović,
Slike Sovjetskog Saveza u međuratnoj Jugoslaviji
Bojan Popović, MA
Images of the Soviet Union in interwar Yugoslavia
PDF

Baština – Heritage

Dr Aleksej Timofejev,
Izveštaj o putovanju mitropolita beogradskog Dimitrija na 300-godišnjicu ruske carske dinastije Romanov 
PDF

O idejama i knjigama – On Ideas and Books

Dr Milan Radovanović,
Društvena istorija u fokusu XXXI 157
PDF

Slobodan Mandić,
Prikazi sajtova (Web adresar) XXIX 163
PDF

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade