Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXIV sveska 1, 2017.

Posted

SADRŽAJ – CONTENTS

Studije – Essays

Dr Ivan Janković,
Socijalni status Roma u Kneževini Srbiji
Ivan Janković, PhD
Social Status of the Roma in the Princedom of Serbia
PDF

MA Radosav Tucović,
Agenti Specijalne policije i načini njihovog delovanja
u okupiranoj Srbiji (1941–1944)
Radosav Tucović, MA
Agents of the Special Police and their methods
of operation in occupied Serbia (1941-1944)
PDF

Iz istraživanja – Researches

Milan Radovanović, PhD
Hello, goodbye – Farewell Ceremonies as Part
of Organized Jewish Emigration from Yugoslavia to Israel (1948–1952)
Milan Radovanović,
Hello, goodbye – Oproštajne svečanosti u okvirima organizovanog
iseljavanja Jevreja iz Jugoslavije u Izrael (1948–1952)
PDF

dr Vladimir Krivošejev,
„Danas je vašar u Valjevu i poseta je muzeju bila obimna”
Dnevnik zapažanja posete Narodnom muzeju Valjevo
od 1. avgusta 1961. do 30. aprila 1962. godine
Vladimir Krivošejev, PhD
„The Fair is in Valjevo Today, and Museum Attendance was Remarkable”
Observational Diary of Attendance at National Museum of Valjevo,
from August 1st, 1961. until April 30th, 1962.
PDF

Baština – Heritage

Ministarstvo inostranih poslova FNRJ
Jedan predlog za restituciju kulturnih dobara posle Drugog svetskog rata
PDF

O idejama i knjigama – On Ideas and Books

Дr Ivan Simić
Društvena istorija u fokusu XXVII
PDF

Slobodan Mandić,
Prikazi sajtova (Web adresar) XXV
Novo na ruskom Web-u
PDF

 

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade