Publikacije

Turska osmatračnica: Jugoslovensko-turski odnosi u Drugom svetskom ratu i njihov balkanski kontekst

naslovna strana

str. 223
Udruženje za društvenu istoriju, Čigoja, Beograd; 2013; ISBN 9787-86-531-0016-2