GodišnjakNajnovije

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXX sveska 2, 2023.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXX sveska 2, 2023.
PDF

SADRŽAJ – CONTENTS

Studije – Essays

Dr Milica Božić Marojević

Lice i naličje tranzicije Savamale: od močvare do tezaurusa istorije Srbije

Milica Božić Marojević, PhD,

Two faces of Savamala transition: from a swamp to a thesaurus of Serbian history

PDF

Dr Radosav Tucović,

Prilog istoriografskoj analizi fotografija: Primer fotografije
nacističkog zločina tokom Drugog svetskog rata u Srbiji

Radosav Tucović, PhD

A Contribution to the Historiographical Analysis of Photographs:
An Example of a Photograph of a Nazi Crime During the Second World War in Serbia

PDF

Emilija Cvetković, MA

American Economist Behind the Iron Curtain: John Kenneth Galbraith
in Socialist Yugoslavia

MA Emilija Cvetković,

Američki ekonomista iza „gvozdene zavese“:
Džon Kenet Galbrajt u socijalističkoj Jugoslaviji

PDF

Dimitrije Matić, MA,

Changing Street Names in Belgrade as a Reflection of the Political and
Ideological Development of Serbia in the 21st Century 

MA Dimitrije Matić,

Menjanje imena beogradskih ulica kao odraz političkih i ideoloških
promena u Srbiji početkom XXI veka

PDF

Iz istraživanja – Research

Milena Žikić, PhD, et Tanja Milosavljević, PhD,

Femmes françaises en missions humanitaires (1912–1918)   

Dr Milena Žikić i Dr Tanja Milosavljević,

Žene Francuskinje u humanitarnim misijama (1912–1918)

PDF

Baština – Heritage

MA Luka Savčić,

Izveštaj Latinke Perović o međunarodnom omladinskom i
studentskom seminaru održanom septembra 1960. godine u Dubrovniku

PDF

O idejama i knjigama – On Ideas and Books

Dr Milan Radovanović,

Društvena istorija u fokusu XLV

PDF

Slobodan Mandić,

Prikazi sajtova (Web adresar) XLIII

PDF

Uputstvo za predaju rukopisa

Submitting manuscripts

PDF

Spisak recenzenata

PDF

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade