GodišnjakNajnovije

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVII sveska 3, 2020.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVII sveska 3, 2020.
PDF

Studije – Essays 

Vesna Aleksić, PhD,

Bankers as Part of the Economic and Political Elite and the Role of Bankocracy – The Case of Allgemeiner Jugoslawischer Bankverein

Dr Vesna Aleksić,

Bankari kao deo ekonomske i političke elite i uloga bankokratije–

Slučaj Allgemeiner Jugoslawischer Bankverein

PDF

Dr Nemanja Radonjić,

Studenti iz Afrike u socijalističkoj i nesvrstanoj Jugoslaviji: Prilog istraživanju slike „Drugog“

Nemanja Radonjić, PhD

Students from Africa in socialist and nonaligned Yugoslavia: A Contribution to researching the image of the Other

PDF

Iz istraživanja – Researches 

MA Vukašin Zorić,

Filozofija istorije Dimitrija Ljotića

Vukašin Zorić, MA,

Dimitrije Ljotić’s Philosophy of History

PDF

Dr Miloš Timotijević,

Nebeski znaci i zemalјske prilike: astronomske pojave, meteorološke promene i geološka aktivnost u Srbiji 1941. godine

Miloš Timotijević, PhD

Celestial Signs and Earth Conditions: Astronomical Phenomena, Meteorological Changes and Geological Activity in Serbia in 1941

PDF

Dr Milan Popadić,

Muzeologija na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1948–1949. godina

Milan Popadić, PhD

Museology at the Faculty of Philosophy in Belgrade in academic year 1948/1949

PDF

Baštine – Heritages

Dr Milan Ristović,

Izveštaj – inventar Beograda 8. septembra 1941.

PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books 

Grupa autora,

Društvena istorija u fokusu XXXVIII

PDF

Slobodan Mandić,

Prikazi sajtova (Web adresar) XXXVI

PDF

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade