Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVI sveska 1, 2019.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVI sveska 1, 2019.
PDF

Studije

Dr Marko Šuica

Između istorijske i istoriografske „krivice“ Vuka Brankovića – metodološka revizija jedne istoriografske premise

Marko Šuica, PhD

“The Guilt” of Lord Vuk Branković in History and Historiography – Methodological Revision of One Premise in Historiography

PDF

Dr Jelena Mrgić

Između „nobles sauvages“ i „sauvage blanc“ – ekokritička promišljanja i mapiranje filmova i knjiga o Brazilu

Jelena Mrgić, PhD

Between „nobles sauvages “and „sauvage blanc “– Ecocritical Reflections and Mapping of Movies and Books on Brazil

PDF

Iz istraživanja

Dr Milan Radovanović

If at first you don’t succeed… – Organizovano iseljavanje Jevreja iz Jugoslavije u Izrael (1948–1952) i čudnovati slučaj Franje Galamboša

Milan Radovanović, PhD

If at first you don’t succeed… –

Organized Jewish Emigration from Yugoslavia to Israel (19481952) and the Curious Case of Franjo Galamboš 

PDF

Baštine

Dr Sonja Jerković,

Referat o kulturnim, privrednim i trgovinskim prilikama u Skoplju i njegovoj okolini

PDF

O idejama i knjigama

dr Šiba Nobuhuro

Tri japanske knjige o socijalističkoj Jugoslaviji

PDF

Dr Milan Radovanović

Društvena istorija u fokusu XXXIII

PDF

Slobodan Mandić

Prikazi sajtova (Web adresar) XXX

PDF

Uputstvo za predaju rukopisa

PDF

Spisak recenzenata 2018

 

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade