Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVI sveska 2, 2019.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXVI sveska 2, 2019.
PDF

Studije

Dr Aleksandar Ignjatović

U stegama federalizacije: Aleksandar Deroko i istorija arhitekture u srednjovekovnoj Srbiji (drugi deo)

Aleksandar Ignjatović, PhD

Pressed by Federalization: Alexander Deroko and the History of Architecture in Medieval Serbia (second part)

PDF

Dr Milutin Živković

Zaboraviti svakodnevicu – zabava, sport, dokolica i javni moral u staroraškim varošima (1941–1944)

Milutin Živković, PhD

Escaping a Harsh Reality – Entertainment, Sport and Public Morality in the in the towns of Old Raška (1941–1944)

PDF

Iz istraživanja

Dr Bojan Simić

Srpska emigracija u Argentini u prvoj deceniji nakon Drugog svetskog rata – prilog istraživanju problema

Bojan Simić, PhD

Serbian Emigration in Argentina during the First Decade after the Second World War – Contribution to the Research

PDF

MA Emilija Cvetković

 “Američki komitet za pomoć Jugoslaviji” u borbi za nastavak ekonomske pomoći Jugoslaviji 1947. godine

Emilija Cvetković, MA

“US Committee for the Aid for Yugoslavia” in the Struggle for Continuation of Economic Aid for Yugoslavia in 1947

PDF

Baštine

Dr Milan Ristović

Jedan dokument o borbi protiv endemskog sifilisa u Jugoslaviji 1950.

PDF

O idejama i knjigama

Dr Milan Radovanović

Društvena istorija u fokusu XXXIV

PDF

Slobodan Mandić

Prikazi sajtova (Web adresar) XXXII

PDF

Uputstvo za predaju rukopisa

PDF

 

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade