Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXV sveska 3, 2018.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXV sveska 3, 2018.
PDF

Studije – Essays

Zoran Janjetović, PhD,
Culture and Entertainment under the Collaborationist Regime in Serbia in WWII
Dr Zoran Janjetović,
Kultura i zabava pod kolaboracionističkim režimom u Drugom svetskom ratu
PDF

Ivan Simić, PhD,
Gender and Secularisation in Early Yugoslav Socialism: The Struggle for Minds, Hearts and Souls
Dr Ivan Simić,
Rod i sekularizacija ranog jugoslovenskog socijalizma: borba za um, srca i duše
PDF

Iz istraživanja – Researches

Dr Vera Gudac Dodić,
Još jednom o razvoju istorije žena u Srbiji
Vera Gudac Dodić, PhD,
Once again, on the Development of Women’s History in Serbia
PDF

Dr Milica Božić Marojević,
Izgubljeni u prevodu. Pamćenje devedesetih u javnom prostoru Beograda
Milica Božić Marojević, PhD,
Lost in Translation. Remembering the 90’s in the Public Space of Belgrade
PDF

Baština – Heritage

Dr Saša Ilić,
„Gnev i ogorčenje specijalista“ – Neutvrđen status stručnjaka iz Nemačke zaposlenih u Zavodima RR u Nišu u periodu 1947–1950. godina
PDF

O idejama i knjigama – On Ideas and Books

Dr Milan Radovanović,
Društvena istorija u fokusu XXXII
PDF

Slobodan Mandić
Prikazi sajtova (Web adresar) XXX
PDF

In Memoriam

dr Andrej Leonidovič Šemjakin (1960–2018)
PDF 

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade