GodišnjakNajnovije

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXIX sveska 1, 2022.

Posted

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXIX sveska 1, 2022.
PDF

SADRŽAJ – CONTENTS

Studije – Essays 

Dr Todor Kuljić,

Autobiografski tekst i kontekst: prilog kritici istorijskog izvora

Todor Kuljić, PhD, 

Autobiographical text and context

PDF

Dr Nemanja Stokrp,

„E, moj druže…“:
nacionalizam i (post)jugoslovenski rokenrol (1991–1995)

Nemanja Stokrp, MA,

“Hey, My Comrade…”:
Nationalism and (Post)Yugoslav Rock and Roll (1991–1995)

PDF

Sanja Lukić,

Jugoslavija u časopisima Life i Time, 1943-1950.

Sanja Lukić,

Yugoslavia in the Magazines Life and Time, 1943-1950

PDF

Iz istraživanja – Researches 

MA, Vuk Samčević,

Doseljavanje Slovena na Balkan i njihovi odnosi sa Vizantijom:
paralelna analiza grčkih i srpskih školskih udžbenika

Vuk Samčević, MA

The immigration of the Slavs in the Balkans and their relations
with Byzantium: parallel analysis of Greek and Serbian school textbooks

PDF

Baštine – Heritages

Dr Milan Radovanović,

Pesma „Jugoslavija-Izrael!“: Jugoslavija i Bliski istok (1948-1952)

PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books 

Dr Milan Radovanović,

Društvena istorija u fokusu XLII

PDF

Slobodan Mandić,

Prikazi sajtova (Web adresar) XL

PDF

Uputstvo za predaju rukopisa

Submitting Manuscripts

Spisak recenzenata

PDF

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade