Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXIV sveska 2, 2017.

Posted

SADRŽAJ – CONTENTS

Studije – Essays

Dr Jelena Mrgić,
Grof Marsili i plovidba Đerdapom i srednjim Podunavljem
Jelena Mrgić, PhD,
Count Marsigli and Navigation in the Djerdap gorge and Middle Danube
PDF

Perica Hadži-Jovančić, Phd,
Ergänzungswirtschaft, Grosswirtschaftsraum and Yugoslavia’s responses
to German economic theories and plans for the Balkans in the 1930s
Dr Perica Hadži-Jovančić,
Ergänzungswirtschaft, Grosswirtschaftsraum i jugoslovenski odgovor
na nemačke ekonomske teorije i planove za Balkan tokom 1930ih
PDF

Dr Radina Vučetić,
Uspostavljanje jugoslovenske filmske saradnje s Afrikom
Radina Vučetić, PhD,
Establishing Yugoslav Film Cooperation with Africa
PDF

Iz istraživanja – Researches

Slobodan Mandić,
Ruska emigracija i 1917. godina u fondovima Istorijskog arhiva Beograda:
učesnici Februarske revolucije u Beogradu
Slobodan Mandić,
Russian emigration and the year of 1917 in the funds of the Historical Archives
of Belgrade: participants of the February Revolution in Belgrade
PDF

Marko Miljković, MA,
CER Computers as Weapons of Mass Disruption:
The Yugoslav Computer Industry in the 1960s
MA Marko Miljković,
CER računari kao oružje masovnog poremećaja:
jugoslovenska industrija računara 1960ih
PDF

Baština – Heritage

Dr Milan Radovanović,
Zapisnik sa 51. sednice izvršnog odbora saveza jevrejskih
veroispovednih opština Jugoslavije, održane 22. jula 1949.
PDF

O idejama i knjigama – On Ideas and Books

Dr Milan Radovanović,
Društvena istorija u fokusu XXVIII
PDF

Slobodan Mandić,
Prikazi sajtova (Web adresar) XXVI
PDF

 

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade