Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XXII sveska 1, 2015.

Posted

SADRŽAJ – CONTENTS

Studije – Essays

Larisa Vilimonović, PhD,
Gendering Politics – The Female Authorial Voice of Anna Komnene
Dr Larisa Vilimonović,
Rodna politika – ženski autorski glas
PDF

Zornica Velinova, PhD,
How Sofia became a capital or the story of a fatal attraction
Dr Zornica Velinova,
Kako je Sofija postala prestonica ili priča o fatalnoj privlačnosti
PDF

Iz istraživanja – Researches

MA Stefan Janković,
Politizacija kulturnih razlika: raspad Jugoslavije u postsocijalističkoj emigrantskoj prozi
Stefan Janković, MA,
The dissolution of Yugoslavia in post-socialist emigrant’s prose
PDF

Darko Radivojević,
Propaganda na prelazu vekova: slika Arapa i Rusa u američkim video-igrama
Darko Radivojević,
Propaganda at the turn of the centrury: the image of Arabs and Russians in american video games
PDF

Baština – Heritage

Dr Radina Vučetić,
Novosadska neoavangarda i „Otvoreno pismo jugoslovenskoj javnosti”
PDF

O idejama i knjigama – On Ideas and Books

Dr Milan Radovanović,
Društvena istorija u fokusu XXI
PDF

Slobodan Mandić,
Prikazi sajtova (Web adresar) XX
PDF

 

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade