Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XX sveska 3, 2013.

Posted

SADRŽAJ – CONTENTS

Studija – Essay

Dr Ivan Janković,
Žensko apseničko radilište u Požarevcu 1848–1852
Ivan Jaković, PhD,
Workhouse for Female Prisoners in Požarevac, 1848–1852
PDF

Dr Dubravka Stojanović,
Jugoslavija pre Jugoslavije. Jugoslovenstvo u svakodnevnom životu Beograđana 1890-1914
Dubravka Stojanović, PhD,
Yugoslavia before Yugoslavia. Yugoslavism in the everyday life of Belgrade 1890-1914
PDF

MA Milorad Lazić,
(Ponovno) otkrivanje Jugoslavije: Američki putopisi o Jugoslaviji, 1945-1955
Milorad Lazić, MA
(Re)inventing Yugoslavia: American Cold War Narratives about Yugoslavia, 1945-1955
PDF

Iz istraživanja – Reserches

MA Nemanja Radonjić,
„Not exactly out of Europe, yet somehow on the fringes of the Orient“: Slika Balkana u časopisu National Geographic (1888–2013)
Nemanja Radonjić, MA,
Image of the Balkans in the National Geographic Magazine (1888-2013)
PDF

Dr Boško Mijatović,
Ekonomska politika i konjunktura u Jugoslaviji 1919–1925. godine
Boško Mijatović, PhD,
Economic Policy and Conjuncture in Yugoslavia 1919-1925
PDF

MA Rori Arčer,
Imaš kuću – vrati stan. Stambene nejednakosti, socijalistički moral i nezadovoljstvo u Jugoslaviji osamdesetih
Rory Archer, MA
Imaš kuću – vrati stan. Housing inequalities, socialist morality and discontent 1980s Yugoslavia
PDF

Baštine – Heritages

Jelena Rafailović,
Izveštaj o koncernu fabrika Ilića za 1933 god.
PDF

O idejama i knjigama – On Ideas and Books

MA Milan Radovanović,
Društvena istorija u fokusu XIX
PDF

Slobodan Mandić,
Prikazi sajtova (Web adresar) XVIII
PDF

Bibliografija

Maša Miloradović,
Bibliografija Godišnjaka za društvenu istoriju od god. 11 do 20 (2004-2014) 171
PDF

 

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade