Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XX sveska 2, 2013.

Posted

SADRŽAJ – CONTENTS

Studija – Essay

Dr Milan Ristović,
Andrej Mitrović: zamišljenost nad suštinom i smislom posla istoričara
Milan Ristović, PhD
Andrej Mitrović: Reflections on the Essence and the Meanings of Historian’s Work
PDF

Dr Dubravka Stojanović,
Istoričar totalne istorije – Andrej Mitrović i društvena istorija
Dubravka Stojanović, PhD
Historian of Total History – Andrej Mitrović and Social History
PDF

Slobodan G. Marković,
Andrej Mitrović kao istoričar kulture i istoričar političkih ideologija
Slobodan G. Markovich, PhD
Andrej Mitrović as a cultural historian and historian of political ideas
PDF

Dr Radina Vučetić,
Andrej Mitrović: umetnost istorije
Radina Vučetić, PhD
Andrej Mitrović: the Art of History
PDF

Dr Olga Manojlović Pintar,
Ecce Homo – Istorija, umetnost i istina u delu Andreja Mitrovića
Olga Manojlović Pintar, PhD
Ecce Homo – History, Art and Truth in the Work of Andrej Mitrović
PDF

Dr Goran Miloradović,
Istoričar i sloboda (Susreti sa Andrejem Mitrovićem)
Goran Miloradović, PhD
The Historian and Freedom (Sessions with Andrej Mitrović)
PDF

Dr Vesna Aleksić,
Andrej Mitrović o važnosti izučavanja ekonomske istorije
Vesna Aleksić, PhD
Andrej Mitrović on Importance of Research in Economic History
PDF

Dr Mile Bjelajac,
Neprolazne vrednosti u delima Andreja Mitrovića iz ciklusa Srbija i Balkan 1908–1918.
Mile Bjelajac, PhD
Everlasting Values in Andrej Mitrović’s Works From the Cycle on Serbia and the Balkans
PDF

Prilozi: Sećanje na Andreja Mitrovića

Gojko Božović,
Čovek razgovora u vremenu netrpeljivih
PDF

Dr Peter Vodopivec,
In Memoriam – Prof. dr. Andrej Mitrovic (1937–2013)
PDF

Dr Dejan Đokić,
Nesebično je delio svoje znanje
PDF

Dr. Dittmar Dahlmann, Milan Kosanović, M.A.
Nachruf auf Professor Dr. Andrej Mitrović (1937–2013)
PDF  

Dr Miroslav Jovanović ,
Andrej Mitrović (1937–2013) – Odlazak naučnika-institucije
PDF

Mr Jorge Santos Carvalho,
Andrej Mitrović
PDF

Dr Milan Kosanović,
Andrej Mitrovic (1937–2013)
PDF

Dr Gordana Krivokapić Jović,
Andrej Mitrović: sećanje
PDF

Dr John R. Lampe,
Andrej Mitrovic, 1937–2013
PDF

dr Radoš Ljušić,
Andrej Mitrović (1937–2011) sećanje na profesora i kolegu
PDF

Zoran Panović,
„Kod Londona“
PDF

Dr Latinka Perović,
Sećanje na Andreja Mitrovića (1937–2013)
PDF

Dr Branka Prpa,
Avantura Uma
PDF

Dr Branka Prpa,
Andrej Mitrović – politička aktivnost istoričara i aktera istorije
PDF

Dr Milan Ristović,
Istorija kao poziv
PDF

Dr Dubravka Stojanović,
Netrpeljiv prema netrpeljivimaAndrej Mitrović (1937–2013)
PDF

Dr Ana Stolić,
Andrej Mitrović (1937–2013)
PDF

Dragan Štavljanin,
In memoriam: Andrej Mitrović, kritičar vremena netrpeljivih
PDF

Bibliografija Andreja Mitrovića
PDF

 

Okrugli sto postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokreće Udruženje koje do danas radi zahvaljujući profesoru Andreju Mitroviću.

Udruženje za društvenu istoriju
(prof. dr Milan Ristović)
Filozofski fakultet,
Čika Ljubina 18-20
11000 Belgrade,
Serbia


+ 381 11 752-212

god.drustv.istor@gmail.com

www.udi.rs

@UdiBelgrade