Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XVIII sveska 2, 2011.

Posted

SADRŽAJ – CONTENTS

Studija – Essay

dr Vlada Stanković,
Pitanja ukusa i morala u vizantijskom društvu 12. veka: satirični prikaz muško-ženskih odnosa u pesmi Teodora Prodroma i njeno značenje
Vlada Stanković, Ph. D.
A question of taste and morality in 12th century Byzantine society: a satirical poem about gender relations by Theodoros Prodromos and its meaning

PDF

dr Radivoj Radić,
Dve crtice o mobingu u srednjem veku
Radivoj Radić, Ph. D.
Two examples of mobbing in the Middle Ages

PDF

dr Marko Šuica,
Dubrovačka pisma:
ogledalo društveno-političkih promena u srpskim zemljama
(1389-1402)
Marko Šuica, Ph. D.
Letters from Dubrovnik: reflexion of social and political changes in Serbian lands (1389-1402)

PDF

Iz istraživanja – Researches

MA Olivera Marković,
Tumačenje istorije Vizantije u sovjetskom modelu udžbenika
u Bugarskoj i Jugoslaviji 1945–1953.
Olivera Marković, MA
Interpretation of the Byzantine history in the translated Soviet textbooks in Bulgaria and Yugoslavia 1945-1953

PDF

Baštine – Heritages

MA Dejan Gašić
Dijalog bogatih i siromašnih, Aleksija Makremvolita
kao prilog proučavanju društva pozne Vizantije

PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books

Larisa Orlov, Milena Repajić
Društvena istorija Vizantije

PDF

Slobodan Mandić
Prikazi sajtova (Web adresar) IX

PDF

Uputstvo za predaju rukopisa