Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XVIII sveska 1, 2011.

Posted

SADRŽAJ – CONTENTS

Studija – Essay

M.A. Marko Miljković,
Grand Prix Beograda 1939 – spoljnopolitički kontekst velikih automobilskih trka
Marko Miljković
Belgrade Grand Prix 1939 – Foreign Policy Context of Great Car Races

PDF

Nikola Baković,
Hapšenje pripadnika terorističke organizacije Frakcija crvene armije u Jugoslaviji 1978. godine
Nikola Baković
The Arrest of Members of the Terrorist Organisation „Red Army Faction“ in Yugoslavia in 1978

PDF

Iz istraživanja – Researches

Dr Vesna Dimitrijević,
Prepiska Trive Militara sa Lazarom i Dušanom Dunđerskim ili O vaspitanju
Vesna Dimitrijević
Correspondence between Trivo Militar and Lazar and Dušan Dunđerski or About Education

PDF

Dr Vladimir Ivanović,
,,Subota na banhofu“: Svakodnevica jugoslovenskih radnika na „privremenom radu“ u SR Nemačkoj i Austriji
Vladimir Ivanović
«Saturday at the Bahnhof» : Everyday Life of Yugoslavs «temporarily employed» in FR Germany and Austria

PDF

Baštine – Heritages

Dr Goran Miloradović,
Die Panzerhalle. Crteži iz 167. radnog logora Osijek za nemačke ratne zarobljenike u Jugoslaviji

PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books

Dr Jakub Rakosnjik,
Savremeni trendovi socijalne istoriografije u Češkoj Republici

PDF

Dr Vladimir Ivanović
Društvena istorija u fokusu XI

PDF

Dr Aleksej Timofejev
Svakodnevna istorija ruskog društva

PDF

Slobodan Mandić
Prikazi sajtova (Web adresar) VIIII

PDF

Uputstvo za predaju rukopisa