Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XVII sveska 3, 2010.

Posted

SADRŽAJ – CONTENTS

Studija – Essay

Dr Mihail Gruev,
Komunizam i homoseksualizam u Bugarskoj (1944–1989)
Mihail Gruev, PhD,
Communism and homosexualism in Bulgaria (1944–1989)

PDF

Iz istraživanja – Researches

Dr Nenad Makuljević,
The Idea of Tolerance and Visual Culture: Rista Vukanović’s Prayer
Dr Nenad Makuljević
Ideja tolerancije i vizuelna kultura: Molitva Riste Vukanovića

PDF

Mr Ivan Obradović
Balkanski institut (1934–1941)
Mr Ivan Obradović
The Balkan Institute (1934–1941)

PDF

Dr Zoran Janjetović
„Selo moje lepše od Pariza“
narodna muzika u socijalističkoj Jugoslaviji
Zoran Janjetović, PhD,
My Village, More Beautiful than Paris“: Folk Music in Socialist Yugoslavia

PDF

Baštine

Dr Milan Ristović,
Jedan dokument o stanju na jugoslovenskim univerzitetima i fakultetima posle Drugog svetskog rata

PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books

Mr Vladimir Ivanović
Društvena istorija u fokusu XII

PDF

Dr Aleksej Timofejev
Ruski disidenti i „disidenti“. Istorija elita, etnicteta i društvenih ideja u autoritarnom društvu na primeru razvoja konzervativnih ideja u SSSR-u

PDF

Slobodan Mandić
Prikazi sajtova (Web adresar) X

PDF