Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XVII sveska 2, 2010.

Posted

SADRŽAJ – CONTENTS

Studija – Essay

Dr Milan Ristović,
Majka Katina” među Markosovim partizanima ili
film koji nije postojao
Milan Ristović, PhD,
Majka Katina among Marko’s partisans or The Film that Never Existed

PDF

Iz istraživanja – Researches

Dušan Protić,
Stereotipi o Balkanu u filmovima o Drakuli
Dušan Protić,
Stereotypes of Balkan in the Films about Dracula

PDF

Dr Aleksej Timofejev,
Američka, engleska, sovjetska i nemačka filmska vizija Balkana u ratno doba
Aleksej Timofejev, PhD,
View of the war-time Balkans in the American, British, Soviet and German films

PDF

MA Olivera Marković,
Pogled kroz film na bugarsko-srpske odnose: analiza bugarskog igranog filma „Kradljivac bresaka
Olivera Marković, MA
A View on Bulgarian-Serbian relations through Film: Analysis of Bulgarian Feature Film the Peach Thief

PDF

Baštine

Goran Miloradović,
Glas „likvidirane generacije“: Autorizovani intervju sa filmskim rediteljem Jovanom Jocom Živanovićem

PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books

Mr Vladimir Ivanović
Društvena istorija u fokusu XI

PDF

Dr Aleksej Timofejev
Društvena istorija Balkana u Rusiji – čovek na Balkanu

PDF

Slobodan Mandić
Prikazi sajtova (Web adresar) IX

PDF