Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XVII sveska 1, 2010.

Posted

SADRŽAJ – CONTENTS

Studija – Essay

Dr Slobodan Naumović,
Kadriranje kulturne intimnosti: nekoliko misli o dinamici samopredstavljanja i samopoimanja u srpskoj kinematografiji
Slobodan Naumović,
Framing cultural intimacy: a few thoughts about the dynamics of self-presentation and self-concept in Serbian cinema

PDF

Mr Radina Vučetić,
Amerikanizacija jugoslovenske filmske svakodnevice šezdesetih godina 20. veka
Radina Vučetić,
Americanization of everyday life of the Yugoslav film during 1960-es

PDF

Iz istraživanja – Researches

Dr Goran Miloradović,
Domaći trileri u inostranoj režiji:
Obaveštajne i saboterske aktivnosti protiv jugoslovenske kinematografije 1945–1955. godine
Goran Miloradović,
Domestic thrillers directed by foreigner’s: Intelligence and saboteur actions against the Yugoslav film industry 1945-1955

PDF

Mr Marko Pejović,
Sovjetski filmovi u Jugoslaviji 1945–1948. godine prikazani u organizaciji
Društva za kulturnu saradnju Jugoslavije sa SSSR-om
Marko Pejović,
Soviet Feature films in Yugoslavia 1945-1948. distributed by the Society of Cultural Cooperation between Yugoslavia and the USSR

PDF

Baštine

Goran Miloradović,
Glas „likvidirane generacije“: Autorizovani intervju
sa filmskim rediteljem Jovanom Jocom Živanovićem

PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books

Vladimir Ivanović
Društvena istorija u fokusu X

PDF

Aleksej Timofejev
Blede slike carske Rusije – istoriografija ruske industrije nemog filma

PDF

Slobodan Mandić
Prikazi sajtova (Web adresar) VIII
-Film-

PDF