Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XVI sveska 2, 2009.

Posted

SADRŽAJ – CONTENTS

Studija – Essay

Luís Reis Torgal,
Salazar and the Portuguese “New State” – Images and Interpretations
Luis Reis Torgal,
Salazar i portugalalska „Nova država“ – predstave i tumačenja

PDF

Iz istraživanja – Researches

Zoran Janjetović,
Srpski uticaji na svakodnevnu kulturu Nemaca u Vojvodini
Zoran Janjetović,
Serbian Influence on Everyday Culture of the Germans in the Vojvodina

PDF

Aleksandar Novaković,
Mentalitet i (ne)istoričnost slovena kao dramatis persona u dramama engleskog govornog područja (1878-1990)
Aleksandar Novaković,
Mentality and non-(historicity) of the Slavs as dramatis personae in dramas written in English (1878–1990)

PDF

Milorad Lazić,
Neki problemi stranih studenata na jugoslovenskim univerzitetima ’60-tih godina, s posebnim osvrtom na afričke studente
Milorad Lazić,
Some Foreign Students’ Problems on Yugoslav Universities During Sixties, with Special Turning on African Students

PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books

Vladimir Ivanović
Društvena istorija u fokusu VIII

PDF

Aleksej Timofejev
Istorija pojedinca… na carskom prestolu.

PDF

Slobodan Mandić
Prikazi sajtova (Web adresar) VI

PDF