Godišnjak

Godišnjak za društvenu istoriju god. XIX sveska 2, 2012.

Posted

SADRŽAJ – CONTENTS

Studije  – Essays

Mr Dragutin Papović,
Intelektualci i vlast u Crnoj Gori (1945–1950)
Mr Dragutin Papović,
Intellectuals and the authorities in Montenegro 1945-1990

PDF

MA Srđan Milošević,
Izveštavanje medija o rehabilitaciji kneza Pavla Karađorđevića: promocija ideologizovanog pogleda na prošlost
MA Srđan Milošević,
Media coverage of the Prince Paul Karađorđevic’s rehabilitation.
Promotion of the ideologized view on the past

PDF

Iz istraživanja
Researches

Mr Biljana Milanović,
Problemi institucionalizacije muzičkog školstva u srpskoj i jugoslovenskoj državi do Drugog svetskog rata
Mr Biljana Milanović,
Problems of Institutionalization of Musical Education in Serbian and Yugoslav State until the Second World War

PDF

Dr Petar Dragišić,
Jugoslovenska ekonomska emigracija u Švajcarskoj šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka
Dr Petar Dragišić,
Yugoslav Economic Emigration in Switzerland during the 1960s and the 1970s

PDF

Baštine – Heritages

MA Radovan Pilipović,
Srpski bogoslovi na školovanju u Rusiji u drugoj polovini XIX veka – prema oceni ruskog carskog diplomate

PDF

O idejama i knjigama – On ideas and books

dr Aleksej Timofejev,
Uspon i jadi Ruske imperije: istorija etničnosti, državnosti i staleža

PDF

Slobodan Mandić,
Prikazi sajtova (Web adresar) XV

PDF

Ma Ivan Simić,
Društvena istorija u fokusu XV

PDF